Waar heb jij zin in? Als je helemaal vrij bent om te gaan en staan waar je wilt zijn, wat is dan je verlangen?

Het voelt zinloos om daarover na te denken, immers je kan het toch niet bereiken (denk je)! Maar, ik wil dat je bij dat gevoel komt: enthousiast ergens naar verlangen. Die passie is er ineens wanneer je aan iets denkt dat je graag wilt.

Maar omdat het vaak onbereikbare zaken zijn voor je, denk je er maar niet aan en ga je vrij neutraal door het leven.

Tijd voor verandering!

Tijd om wat enthousiaster je dagen te beleven!

Hoe?

Hoe krijg je passie in het gewone leven van elke dag, zonder je te richten op onhaalbare verlangens?

Door onhaalbare verlangens om te ruilen door verlangens van Jezus. Dan is er nooit meer sprake van onhaalbaar. Dan gaat het ook niet meer om de vervulling van de verlangens, maar om het samen met Hem er in/naar te wandelen. De wandeling er naar toe is net zo mooi als het doel halen.

Wanneer je onderweg gaat met Jezus zal je merken dat je als eerste gevuld mag worden met Zijn verlangens. Goed voorbeeld daarin zijn de Emmaüsgangers (Luc. 24:32) die onderweg met Jezus al het vuur voelden branden in hun hart.

Weet je waar Jezus zin in heeft? Weet je waar Hij naar uit kijkt en Hij vol van is?

Lees je Bijbel en vooral in de Evangeliën zal je het volgende opvallen:

 • Hij is enthousiast over kinderen
 • Hij is enthousiast over het huwelijk
 • Hij is enthousiast over maaltijd (incl. avondmaal) houden met elkaar
 • Hij is enthousiast over bijeen brengen van mensen. Het koninkrijk wordt zelfs vergeleken met een bruiloft waar iedereen voor uitgenodigd wordt.
 • Hij is enthousiast om aandacht te geven aan de noden van mensen
 • Hij is enthousiast over Zijn verlossingswerk.
 • En zo kan ik nog wel even door gaan.

Vraag aan Jezus elke dag waar Hij vol van is en dat aan jou wil overdragen voor die dag. Je zal merken dat het niet meer uitmaakt wat het is, want het komt van Jezus en je voelt je hart branden voor Hem.

Ik voel Jezus’ passie vandaag in het klaarzetten van 500 stoelen in de samenkomstzaal van onze kerk. Hij ziet er naar uit naar het moment dat we a.s. zondag weer bij elkaar komen. En dat terwijl ik uit preken ben. Dat is het leuke van Jezus. Je kan passie krijgen voor iets, wat je misschien zelf niet eens gaat beleven (gelukkig de week er na ik wel weer 😊).

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Iedereen is op zoek naar liefde. Liefde tussen mensen uit zich op diverse manieren. Vreemd genoeg lijkt het alsof mensen steeds meer geneigd zijn om hun vorm(en) van liefde te willen bevechten, te verdedigen of zelfs als de enige juiste vorm(en) te propageren. De overheid ziet het zelfs als haar taak om daar het voortouw in te nemen. Soms gebruiken mensen zelfs geweld of veroordelende taal om hun bepaalde vorm van liefde af te dwingen.

Bizar! Geweld om liefde te promoten?!

Velen zijn de weg kwijt! Ik moet eigenlijk zeggen: zijn de Weg kwijt!

Zeg niet te snel: met mij zit het wel goed. Want wat doet het werkelijk met jou van binnen wanneer je die andere vorm van liefde ziet?

Willen we ware liefde begrijpen, ontvangen en daar uit leven dan moeten we naar Vader God en Zijn Zoon Jezus gaan. God is immers LIEFDE. We zullen niet naar onszelf moeten kijken, maar naar Hem.

Vader God houdt van alle mensen (logisch, Hij is de schepper van de mensheid). Hij zag dat de mensheid het totaal niet redt uit zichzelf. Geen enkele vorm van menselijke liefde maakt de samenleving gezond naar Zijn maatstaven. Alles is al geprobeerd en gedaan en niets heeft de samenleving vooruit geholpen. Sterker gezegd: alles wat zonder Hem gebeurt, breekt af.

In deze onmogelijke, zichzelf vernietigende situatie, zond God zijn Zoon Jezus. Jezus, Zoon van God, zonder zonde, die zichzelf voortdurend weggaf. Jezus die iedereen die tot Hem kwam, genas: die Jezus werd genageld aan een kruis. Dat is het resultaat van onze menselijke liefde: Jezus aan het kruis. Jij bracht Jezus aan het kruis! Jouw eigen liefde, zelf verzonnen, zelf opgewekt, zelf vorm gevend, bracht Jezus aan het kruis. Jij bent geen haar beter dan de Joden die Hem toen veroordeelden of de Romeinen die Hem feitelijk aan het kruis sloegen.

Onze liefde is failliet gegaan, elke vorm. Al lang geleden. Het is de hoogste tijd om onze vormen op te geven en opnieuw te kijken naar Jezus en te luisteren naar Zijn hoogste vorm van liefde. Jezus die zich overgaf en ons zo de opening gaf onze natuur met Hem mee te laten sterven. Zodat we ook met Hem mee opstaan uit de dood. In een nieuwe natuur die de Liefde uit de hemel laat stromen. Waar we weer gaan leven zoals God het heeft bedoeld. Niet afgedwongen maar van binnenuit. Niet naar onze maatstaven, maar die naar die van onze Schepper.

Dat is het evangelie. Laten we dat blijven verkondigen aan de wereld die de weg kwijt is, maar het door onze liefde kan terugvinden: de Weg Jezus!

Laten we die transformerende liefde ook echt ruimte geven in ons leven. Zijn liefde was niet goedkoop of pijnloos. Het proces van verandering kan pijn doen in je leven. Het kost je alles. Houd vol en je zal merken dat Jezus’ liefde je er door heen draagt en je heel maakt.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Toen ik vanochtend ging hard lopen, twijfelde ik of ik wel een korte broek aan moest doen. Ik was al boodschappen wezen doen en had het zelfs koud met een lange broek en jas aan. Toch maar de korte broek aan getrokken maar het was inderdaad koud. Maar plotseling brak door het dikke wolkendek de zon door. Ineens was het heerlijk warm en al heel snel had ik het heet. De zon is immers zo krachtig nu.

Direct moest ik denken aan de Bijbeltekst: nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog (van aangezicht tot aangezicht zegt de NBG). Nu is mijn kennis nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen (1 Cor 13: 12).

Ik realiseerde me dat we zo vaak door een dik wolkendek (een wazige spiegel) kijken naar God. Dan lijkt Hij zo ver weg. Het lijkt of Hij ons niet hoort en ziet. We ervaren Zijn liefde niet en horen Zijn antwoord op onze gebeden niet. Maar Hij is er wel degelijk, altijd! Net zoals de zon er is, ook al is het zwaar bewolkt. We voelen de zon niet als het bewolkt is, maar weten dat de zon er wel degelijk is. Zo is het ook met God.

We kijken vanaf de verkeerde kant naar Hem. We kijken door het wolkendek van onze vragen, zorgen, moeiten, verdriet en teleurstelling naar Hem op en zien Hem niet. Maar we mogen door het wolkendek heen breken. Zoals Victor het zo mooi verwoordde in zijn preek: als de arend aangevallen wordt, vliegt hij hoger. Zoek het hogerop! Zo mogen wij ons door de wind van de Geest mee laten nemen naar boven. Boven het wolkendek van onze problemen en verdriet. Dan hebben we onbelemmerd zicht op God en ervaren Hem met een intense kracht. God is immers zo krachtig. Zijn liefde is overweldigend groot. Hij  is een overvloedige God.

Hoe doe je dat nu? Het hogerop zoeken? De bijbel zegt in Col. 3: 1 en 2: zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is en bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Een actieve opdracht om te zoeken en te bedenken. Dat vraagt actie van jou:

 • zet aanbiddingsmuziek op en ga God prijzen
 • lees in Gods woord
 • proclameer teksten over Gods liefde en Zijn beloften
 • bedenk wat Hij allemaal voor jou gedaan heeft en hoe groot Zijn liefde voor jou is

Je zal merken dat de wind van Gods Geest de wolken weg blaast en Gods aanwezigheid je zal verwarmen als de Zon van Gerechtigheid.

Ankje

 

In Nehemia hebben we 6 kernwoorden omschreven. In de vorige blogs heb ik de kernwoorden aantrekkelijk, atmosfeer, aandacht en proces omschreven. Vandaag: passie en positief!

Je merkt vast wel dat jij en mensen om je heen weer een stuk positiever in het leven staan. Zelfs het EK brengt weer passie omhoog bij velen. Eindelijk weer meer ruimte, eindelijk weer een elftal dat wint. Vaak zijn het de omstandigheden die bepalen of we positief blijven. Of we passie laten zien.

Maar eigenlijk zijn het kenmerken die horen bij een innerlijke overtuiging die rotsvast is. Je hebt dan ook mensen die hun club enthousiast blijven toe juichen, ook al verliezen ze telkens weer: de echte fans. Je hebt ook mensen die blijven positief praten, ook al zijn alle omstandigheden negatief: de optimisten. En jij?

Als kerk staan we ook positief in het leven. Immers Jezus zit op de troon en heeft de overwinning behaald. Hij komt terug voor Zijn stralende bruid. Wat een heerlijk vooruitzicht! Niets kan ons scheiden van Zijn liefde: geen enkele omstandigheid, ziekte of nood. Sterker gezegd: door geloof in Hem zijn bovennatuurlijke antwoorden te verwachten. Die atmosfeer willen we in elke samenkomst neer zetten in onze aanbidding en in onze prediking. We laten dat ook zien door onze tijd, talenten en financiën in te zetten voor Hem. We geven door aan anderen. Van harte!

Passie is net wat meer dan positief zijn. Passie spreekt over enthousiasme, over uitbundigheid. Niet afgemeten, maar overvloedig. De Heilige Geest helpt ons daarbij. Om ons telkens weer te vervullen  en groter te laten handelen dan we misschien uit ons zelf zouden doen.

Hoe kan jij die switch maken wanneer je zelf negatief of mat bent?

 • Begin je dag met Jezus te danken. Probeer vele dingen te noemen.
 • Vraag elke dag opnieuw aan Jezus je te vullen met Zijn blijdschap en liefde.
 • Spreek verwachtingen uit voor de dag, vanuit het Woord van God.
 • Als er negatieve dingen gebeuren, praat met een positief ingesteld persoon en deel je verhaal. Vraag hem/haar iets positiefs te benoemen naar je.

Ga in negatieve omstandigheden juist positieve gedachten uitspreken.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

In Nehemia hebben we 6 kernwoorden omschreven. Ik wil ze wat gaan uitdiepen in de komende blogs. In de vorige blogs heb ik de kernwoorden aantrekkelijk, atmosfeer en aandacht omschreven.

Proces

Is het je opgevallen dat geen enkel mens als volwassene wordt geboren? Is je ook opgevallen dat je niet onafhankelijk van mensen wordt geboren? Telkens is er een moeder die een baby baart. En zij is samen met de vader hard nodig voor de ontwikkeling van het kind. Dit heeft jouw Schepper zo bedacht. God houdt van:

 • Een proces
 • Groei
 • Leren van elkaar
 • Proberen

Elke ouder heeft voor ogen dat hun kind volwassen mag worden. Er is een doel naar: meer en beter. Niet zozeer in vergelijking met anderen (al zijn er die die fout maken door dat wel te doen), maar in vergelijking met het plan van God voor hun leven.

In dit proces geloven we ook als kerk. We zijn sinds onze wedergeboorte deel van de familie van Jezus geworden. Er is een doel om volwassen te worden. Mooier te worden, meer te lijken op Jezus. Te gaan doen zoals Jezus. Dat vraagt een ontspannen maar ook een uitdagende cultuur. Dankbaar zijn en tegelijkertijd willen leren en willen veranderen. Je oude natuur afleggen en Zijn nieuwe natuur aandoen. De Bijbel staat vol van dat soort aansporingen waarin de Heilige Geest je helpt.

Ankje en ik vinden het telkens een voorrecht om even naast een persoon te gaan staan en hem  of haar een stap verder te brengen. We putten daarbij vooral uit de Heilige Geest die iedereen het beste kent en weet wat er nodig is. Maar uiteraard put Hij ook uit onze ervaringen. En het mooie is dat onze Vader altijd groei geeft. Zijn liefde faalt nooit.

Oproep aan jou is: durf je proces te delen met iemand anders. We staan daar als leiders voor open. En zouden graag zien dat we allemaal open staan daarvoor. Mocht je niet weten hoe dit aan te pakken: we hebben als kerk CareSpreekuur ([email protected]) waar je gewoon even je proces kan delen met iemand. Waar sta je, waar wil God naar toe, wat belemmert je daarin? Je zal merken door het samen te doen, je krachtiger vooruit gaat.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

In Nehemia hebben we 6 kernwoorden omschreven. Ik wil ze wat gaan uitdiepen in de komende blogs. In de vorige blogs heb ik de kernwoorden aantrekkelijk en atmosfeer omschreven.

Aandacht

Zojuist een gezin opgezocht om afscheid te nemen. Ze wonen op grotere afstand van Nehemia en kunnen fysiek niet meer komen en kiezen nu dus voor een kerk dichterbij. Ze leven al jaren met ernstige nood in hun gezin. Maar regelmatig was er vanuit het bezoekteam van Nehemia contact met dit gezin. Er was aandacht. Omgekeerd ook: ondanks de ernstige nood kwamen er bemoedigende kaartjes vanuit hen naar gemeenteleden. Ze kijken trouw de livestreams. Het ‘afscheid’ was hoopgevend, elkaar versterkend. Samen gezongen en avondmaal gevierd.

Dit vind ik een krachtig voorbeeld van een sfeer van aandacht voor elkaar. Waar het persoonlijke contact 2 kanten op gaat.

We willen graag een kerk zijn waar de aandacht die Jezus voor ieder van ons persoonlijk heeft, ook zichtbaar wordt onderling: aandacht voor elkaar. Ieder mens is van waarde en uniek en mag gezien worden. Die houding van Jezus mag ook gevonden worden in ons. Dat betekent dat we allemaal de verantwoording hebben om echt betrokken te zijn bij elkaar. Als leiders willen we daarin stimuleren en faciliteren maar we kunnen nooit voldoende aandacht persoonlijk hebben voor iedereen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. We zijn immers samen lichaam van Jezus.

In onze samenkomsten willen we ook aandacht voor elkaar hebben. Ook juist voor degene die misschien maar één keer komt, als gast binnen is gekomen. We geloven daarom ook in het na en voor de dienst met elkaar een praatje maken, wat te drinken, te lunchen. Dat ene gesprek, dat ene gebed doet wonderen.

Op de terugweg met br. Jan nog even een visje gegeten. Ik bad hardop een zegen uit over de maaltijd. Komt een man naar me toe en zegt dat hij dat zo mooi vind om een openbaar gebed te horen bij de maaltijd. Hij was ook een kind van God. Een zegenend gebed voor het eten, zegent een passant. Je weet maar nooit wat jouw dankbaarheid en blijheid kan doen bij anderen!

Hoe kan je zorgen dat je meer in relatie komt met mensen, zodat aandacht op een ‘natuurlijke’ manier gaat ontstaan? Wat tips:

 • Ga dienen in de gemeente, pak een taak op
 • Word deel van een lifegroup, er is een prachtige nieuwe flyer uit met informatie
 • Heb zelf aandacht voor mensen om je heen. Maak een praatje na de dienst met iemand die je nog niet kent. Nodig iemand bij je thuis uit.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

In Nehemia hebben we 6 kernwoorden omschreven. Ik wil ze wat gaan uitdiepen in de komende blogs. Vorige blog heb ik het 1e kernwoord omschreven: aantrekkelijk. Vandaag bekijk ik: atmosfeer.

Atmosfeer

We geloven in Gods aanwezigheid, niet alleen in ons eigen hart maar ook tijdens ons samenkomen. Waarin Hij kan doen wat Hij wil. En wat wil God als Vader? De Bijbel laat in Jezus zien dat Hij graag wil redden, genezen en bevrijden. We zien ook dat de Vader daarvoor het gebed en proclamatie van mensen gebruikt, maar ook dat Hij dat rechtstreeks doet. We geloven in die beide manieren. Aanbidding en Woord verkondiging zijn daarbij belangrijke wegen waarlangs Hij werkt.

We verwachten meer dan dat we nu zien. We worden voortdurend profetisch bevestigd dat er ook meer komt. Tijdens de afgelopen Pinkstersamenkomst sprak de Heilige Geest tegen een aantal gemeenteleden over dat nieuwe:

Focus niet op het dorre, het terug getrokken water van de zee, maar juist op de grote golf die er aan komt. Bereid je daar op voor.

Ik wil een bovennatuurlijk seizoen geven. Een seizoen dat jullie niet eerder hebben gezien. Willen jullie de bijpassende offers brengen.

Die toevoeging van offers was precies wat ik tijdens mijn preek ook ineens sprak: we dienen een God die zichzelf als offer heeft gegeven. Hij verwacht van ons een zelfde gezindheid. Willen we offers brengen?

Wat zou God daarmee bedoelen? Bij offers horen we vaak een negatieve bijklank: het is zwaar, het kost wat. Een offer in het OT werd gebracht om iets om te wisselen. Er werd aanspraak gemaakt op vergeving, op verzoening. Je ging beter weg dan dat je kwam. Offeren in het NT is nog rijker. Je gaat als  zoon of dochter van God naar je Vader en geeft Hem terug wat Hij al aan jou had gegeven. Zodat Hij er mee geëerd wordt en Zijn koninkrijk zichtbaar wordt. Je ontvangt in die relatie, blijdschap en dankbaarheid terug. We worden er samen mooier van.

De Heilige Geest wil je helpen om te ontdekken wat je kan offeren. Sommige offers zijn langdurig in b.v. je gaven of talenten, andere zijn voor een moment nodig.

Vraag maar eens aan Hem wat voor offer je Hem mag aanbieden vandaag en welke je structureel mag aanbieden.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Elke kerk is uniek, toch hebben we als kerken ook veel overeenkomsten met elkaar. Natuurlijk alleen al in het feit dat we Jezus als Heer aanbidden. Jan Pool heeft in zijn boek ‘De Kerk Gods meesterwerk’, 12 tijdloze kernwaarden omschreven die een ‘gezonde’ kerk beschrijven. Die waarden onderschrijf ik van harte. In Nehemia hebben we 6 kernwoorden omschreven (ze hebben wel overeenkomst met die 12). Ik wil ze wat gaan uitdiepen in de komende blogs. Met als doel dat we heel bewust kerk zijn met elkaar. We bewuster mee bouwen aan die stralende bruid.

Met elkaar: immers Jezus komt terug voor Zijn gemeente. Hij ziet ons als samen. Niet in eerste instantie als individu maar juist als gemeenschap met elkaar.

De 6 kenmerken van Nehemia op een rij:

 • aantrekkelijk
 • atmosfeer
 • aandacht
 • proces
 • passie
 • positief

Aantrekkelijk

We willen als eerste aantrekkelijk zijn voor Gods Geest! Dat betekent dat we een focus hebben op Jezus Christus en ruimte geven aan de Heilige Geest. De Bijbel is voor ons het boek dat ons gegeven is om richting te ontvangen in ons leven. Niet het menselijke denken, maar de Goddelijke openbaring is het antwoord op de noden van deze tijd. Dat vraagt van ons een bovennatuurlijke levenswijze in relatie met Jezus.

Als tweede willen we ook aantrekkelijk zijn voor de mensen die nu leven in deze samenleving. Dat betekent dat we eigentijds en excellent communiceren. De gebouwen hebben een eigentijdse en gastvrije uitstraling en ook social media laten we niet onbenut.

In onze visie voor 2021 hebben we opgenomen dat het tijd is om: het podium te vernieuwen (indien mogelijk LED schermen als achterwand), de video camera’s te vervangen en de voorgevel van het pand te vernieuwen (LED scherm ophangen om slogans te tonen). Een vernieuwing is nodig. We zijn op weg met partijen om helder te krijgen wat er mogelijk is en wat de kosten hiervan zijn. Maar het loopt allemaal erg traag. Ik kreeg de neiging om het ‘droomplaatje’ maar los te laten. Maar ik ‘ging er weer in staan’ en toen sprak Jezus ineens tot me in 2 Kron. 24:4 en 5:

Daarna besloot Joas het huis des Heren te vernieuwen….

Zet spoed achter deze zaak (was zijn opdracht).

Er was echter laksheid onder de levieten om dit uit te voeren, maar na een nieuwe aansporing kwam het vernieuwingsproces op gang.

Ik voelde me gesterkt in het feit dat het niet alleen in mijn hart is, maar ook in Gods hart. Wat we doen zal meewerken met wat God in het huis gaat doen. Het zal visueel maken wie Hij is.

Wat kan jij doen?

 • Mee bidden
 • Mee geven
 • Mee onderhouden van het gebouw (ben je handig, laat het ons weten)
 • Mee schoonmaken (we zoeken nog versterking van het schoonmaakteam)

En zo zullen we voortdurend vernieuwen!

Volgende keer kenmerk: atmosfeer

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Het is voor vele jongeren eindexamentijd. Een spannende tijd! Ze hebben zich eigenlijk al jaren voorbereid en geleerd en toch is deze eindfase spannend. Doorsta ik de test? Er is een zekere druk op je. Je  moet het in een paar uur waar maken en het heeft ook nog consequenties voor je toekomst.

Er zijn maar weinigen die toetsen leuk vinden en er naar uit kijken. Ik ben in ieder geval blij dat deze periode achter me ligt. Maar toets momenten blijven onderdeel van je leven. Bijvoorbeeld: is je verkoopproduct goed genoeg, is de klant tevreden met het resultaat, is er een positieve evaluatie op je prestaties? Ook dat brengt soms weer spanning met zich mee. In de meeste werkkringen zijn er allerlei vervolg opleidingen die je moet halen!

In het Koninkrijk van Jezus vinden er ook toetsen plaats. Je zou misschien verwachten van niet. Het is toch immers een koninkrijk van liefde en aanvaarding! Maar de toetsen in dit koninkrijk gaan anders.

Genade van Jezus ontvangen en aanvaarden betekent dat je in dienst van God bent gekomen. Je bent nu Zijn zoon/dochter met de verantwoordelijkheid om Hem te tonen in deze wereld. We mogen leren om te wandelen in geloof naar onze nieuwe natuur. Dat vraagt meedoen in de opleiding van de Heilige Geest. Toetsen horen daar ook bij.

Het bekendste getuigenis van een toets is die van Abraham (Gen. 22). Hij kreeg ineens een opdracht om zijn zoon Isaak te offeren. Bizar voor ons; in die tijd wat minder. Maar hoe dan ook, het doel van God was niet om Isaak te krijgen als een brandoffer, maar om Abraham te laten zien dat er in zijn hart geloof zat. Geloof dat God hem, hoe dan ook, nageslacht zou geven  (Hebr. 11:17). Dat deed God, want Abraham hoefde uiteindelijk niet zijn zoon te offeren, maar een door Zijn Vader gegeven mannelijk lam. Hij slaagde voor de toets. Hij handelde in geloof en bracht vanuit gehoorzaamheid een door God gegeven lam. Daarmee mocht hij in wezen al vooruitwijzen op het ultieme cadeau dat God zou geven als offer voor ons allen: Jezus, het lam van God!

Het toetsen van God heeft nooit het doel om de juiste daden te produceren maar om te laten zien wat er werkelijk in je hart zit. God toetst het hart (1 Kron. 29:17). Het mooiste wat uit elke toets te voren mag komen, is Jezus! Jezus’ liefde, Jezus’ karakter, Jezus’ daden. Daarmee slaag je voor Gods toets.

Een ander voorbeeld is Ananias, die de opdracht van de Heilige Geest krijgt om naar Paulus te gaan en hem de handen op te leggen. De toets van gehoorzaamheid, dwars door zijn eigen gevoelens van angst heen. Immers Paulus stond bekend als de vervolger van de kerk. God had een ander kunnen vragen. God had ook zelf Paulus kunnen genezen (immers Hij had hem ook zelf met blindheid geslagen). Maar Ananias mocht gaan en leren dat er geloofsgehoorzaamheid in zijn hart is. Daarmee liet hij vanuit zijn hart Jezus zien.

Herken jij de toetsen van de Heilige Geest in je leven? Je bent geslaagd, zodra je Jezus laat zien elke keer opnieuw. Ik wens je veel toets momenten toe!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

We staan de komende dagen weer stil bij de meest indrukwekkende gebeurtenis op aarde: het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus! De gebeurtenis die de wereld letterlijk en geestelijk schudde en definitief veranderde. Terecht dat dit een feestdag is!

De wereld is niet meer hetzelfde sinds dat moment. Het koninkrijk van Jezus breekt baan en vele mensen worden er deel van door hun overgave aan Jezus.

Goed nieuws!

Tegelijkertijd kwam er ook een oorlog op gang die nog steeds gaande is. Het Licht confronteert het duister hier op aarde.

Die strijd vindt voor een groot deel plaats in ons denken, in ons hart. Velen hebben dat onvoldoende in de gaten:

dat wat je denkt, bepaalt je daden.

Petrus dacht anders dan Jezus. Terwijl hij voortdurend bij Jezus was. Petrus vond dat het aangekondigde lijden en sterven van Jezus niet passend was bij het koningschap (Mat. 16:22). Petrus zou dat voorkomen. Hij had een andere visie op het paasverhaal. Ondanks de vermaning van Jezus veranderde hij niet van gedachten. Hoe ik dat weet?

Toen er druk op de situatie kwam (Jezus werd in de hof gevangen genomen), liet Petrus zien wat hij werkelijk dacht: hij pakte zijn zwaard en sloeg op de eerste de beste persoon die bij hem stond: een slaaf. Iemand die ook gewoon zijn werk deed.

Doordat Petrus zijn gedachten niet krijgsgevangen had gemaakt en onderworpen had aan de gehoorzaamheid aan Christus (2 Cor. 10:5), sloeg hij het oor van de slaaf af (Joh. 18:10). Tot zijn verbazing genas Jezus het oor van deze man Malchus. Jezus liet daarmee zien niet te denken in een ‘wij’ tegen ‘zij’. Jezus is gekomen voor alle mensen.

Een verkeerde mindset heeft grote gevolgen. Onder druk komt er ineens uit wat je al die tijd gekoesterd hebt. Jij bent daar zelf voor verantwoordelijk! Jij kan er voor zorgen dat wanneer er druk op je komt, Jezus zichtbaar wordt. Sterker gezegd, de Bijbel legt die dagelijkse verantwoording bij jou neer (Heb. 12:1).

Hoe dat op te pakken? Wat tips:

 • Voed je dagelijks met de woorden van Jezus.
 • Lees kritisch informatie die op je afkomt: houd tweespalt verre van je
 • Reflecteer je eigen gedachten: is deze gedachte liefdevol en opbouwend of niet?
 • Breng de verkeerd gedachten actief onder Jezus’ bloed.
 • Wees vervuld met de Heilige Geest zodat de vrucht kan groeien en de gaven in werking zijn.

Laat Pasen ons weer bewust maken van het strijden van de juiste strijd: die van het geloof in Jezus. Dit tot een liefdevol getuigenis naar deze wereld.

Veel zegen daarin!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

X