Heb je het ook gemerkt? Je hebt een mening en die breng je steeds feller en overtuigender. Je kan steeds slechter luisteren naar een argument dat anders is dan dat van jou. Heb je ook gemerkt dat je negatiever bent geworden over mensen die je niet eens kent, maar die door hun verantwoordelijkheid en leiderschap invloed hebben op jouw leven? Bij veel mensen vindt dit momenteel plaats. De samenleving is aan het poraliseren.

Jij en ik bepalen het geestelijk klimaat, niet alleen in ons eigen leven, maar ook in onze omgeving. Wij bouwen zelfs mee aan de sfeer in ons land. We zijn immers geroepen door God om te scheppen door ons spreken. Net zoals Hij sprak en toen was het er, verwacht Hij van ons dat we spreken namens Hem. Wat je zaait in je woorden, zal jij, maar ook anderen om je heen, oogsten.

De Bijbel laat duidelijk zien dat onze tong een machtig wapen is (Jac. 3:1vv). Het kan goed doen, maar ook veel schade brengen. Het kan een vuur aansteken wat uiteindelijk niet meer te beheersen is.

Hoogste tijd om bewuster te gaan denken en te spreken. Even stil te staan bij wat je nu eigenlijk wilt oogsten. Wil je een natie waarin vrede, veiligheid en respect aanwezig is? Een natie waarin iedereen er mag zijn? Dan is het zaak om zelf zo te spreken en te handelen. Jij bent daarin de sleutel.

Zelfs wanneer je je mond houdt, hebben je gedachten al invloed. Wanneer je alles en iedereen wantrouwt, wordt dat de atmosfeer waarin je leeft. Je wereld wordt kleiner en kleiner. Je denken bepaalt je houding en bepaalt uiteindelijk je daden en woorden die je spreekt. Dus begin met je gedachten krijgsgevangen te maken onder de gehoorzaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5).

Weer wat tips:

 • Wees bewust welke gedachten je toelaat
 • Spreek respectvol of zeg niets
 • Zegen degenen die verantwoording dragen
 • Ga uit van vertrouwen zodat vertrouwen kan groeien
 • Stel open en nieuwsgierige vragen om te leren.

Laten we als natie beter uit de pandemie komen dan dat we er in zijn gegaan.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Wat zijn de dingen waar jij enthousiast van wordt?
Waar heb jij zin in?
Wat is de passie in jouw leven?
En… wat is die van Jezus?
Kunnen die 2 samengaan?
Een video om over na te denken!

In de onzekere tijden waarin we leven heb je al snel de neiging om je terug te trekken in je eigen wereldje. Je eigen veilige cocon. Zeker als er allerlei zaken waar je plezier uithaalde niet meer mogelijk zijn. De coronapas maakt het immers voor velen lastig om voluit deel te nemen aan de samenleving. Waar gaat dit allemaal naar toe? Wat gisteren een brug te ver was en nooit zou worden gedaan, kan vandaag ineens wel. Hoe lang blijft een maatregel nog van kracht. Wat of wie kunnen we nog vertrouwen?

Een wat somber begin van mijn blog. Maar dit is voor velen een realiteit in hun denken. Misschien ook wel bij jou!

Hoe moet je daar nu mee omgaan? Wat is jouw antwoord op deze gedachten?

Het beste antwoord dat je kan geven is een Bijbels antwoord. Galaten 6 vers 9 spoort ons aan om niet moe te worden om het goede te doen, want we zullen oogsten wanneer het tijd is. Ten minste als we niet verslappen.

Goed doen. Dat is wat Jezus zou doen. Dus niet zelf gericht, maar op die ander gericht. Niet verdeeldheid brengen, maar vrede brengen. Goed doen is het kwade uitdelgen door het goede te doen. Dus niet kwaad met kwaad bestrijden.

Jezus roept jou en mij daartoe op, omdat de dreiging van niets doen en verslappen reëel is. Jezus kent ons immers. Wanneer Gods vertegenwoordiging op aarde niets doet, wint de duivel terrein. Wanneer we wel het goede doen, dan zal dat uiteindelijk op Gods tijd oogst teweeg brengen. Oogst is hemelse vrucht, hemelse voorzieningen. Die Gods tijd hoeft niet ver in de toekomst te liggen. Zodra je goed gaat doen, zal je direct merken dat blijdschap je deel is. Immers je bent aan het samenwerken met Gods Geest die in je woont!

Wat praktische tips:

 • Praat eens een hele dag niet over die vervelende maatregelen van de overheid
 • Praat daarentegen over Jezus en wat Hij heeft gedaan voor jou
 • Zegen mensen met bemoedigde opbouwende woorden
 • Deel uit, geef wat weg, een spontaan cadeau
 • Help iemand, ook al kan hij of zij het zelf ook wel. Doe iets samen met een ander
 • Nodig iemand spontaan uit om iets leuks te doen.

Gods zegen!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Herken je dit: Iemand zegt iets tegen jou en dat raakt je! Het komt heftig binnen en je wordt geïrriteerd. Je reactie is dan direct fel terug reageren. Of misschien reageer je juist niet direct, maar houd je je in. Maar in je ziel is er wel irritatie en boosheid. Die geef je later dan aandacht door niet tegen de persoon te spreken maar over die persoon met een ander. Vaak met een houding dat je gelijk hebt.

Hierdoor neemt onderlinge ‘afstand’ vaak toe. We voelen ons niet meer zo prettig bij die persoon. Ontwijken hem of haar. Relaties worden losser of breken uiteindelijk door dit voortdurende proces.

In een samenleving kan dit ook op grote schaal plaatsvinden. De Bijbel geeft zelfs aan dat in het einde der tijden de liefde onderling zal verkillen. (Mat. 24:12). Dit koppelt de Bijbeltekst aan wetsverachting. Wet spreekt over iets wat nationaal is afgesproken en wat maakt dat een samenleving goed functioneert. Als daar geen eer meer aan gegeven wordt, is dat vaak een teken dat mensen meer individu gericht zijn dan natie gericht. Een samenleving functioneert dan steeds meer als los zand.

Ook de kerk maakt dit mee. Uiteraard, want de kerk bestaat uit mensen die groeiende zijn. Maar wel met een belangrijk verschil: we spreken en handelen niet meer uit ons zelf, maar in verbondenheid met Christus. Overal waar we zijn, nemen we Jezus mee. Toch!?

Hoe voorkom je dat je meewerkt aan ‘los zand’ of ‘afstand nemen’ van mensen? Een goede houding is om vragen te stellen. Wanneer je dat niet lukt op het moment zelf, kan het later nog steeds zinvol zijn.

Heel eenvoudig: wat bedoel je met die opmerking? Het komt bij mij zo over, maar wellicht bedoel je wat anders? Vragen stellen met als  doel om de ander te leren kennen en te snappen brengt je vaak dichter bij elkaar. Dat kan voorkomen dat liefde verkilt of zelfs zorgen dat de liefde sterker wordt.

Eigenlijk heel eenvoudig.

Succes en zegen,

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Voel jij je veilig op je werk, in je gezin of in je kerk? En wat doe je als je je onveilig voelt?

Allemaal stellen we het op prijs om ons ergens veilig te voelen. Waar we helemaal ons zelf kunnen zijn. Waar we het gevoel hebben dat onze mening gehoord wordt en we aanvaard zijn ondanks onze gebreken. Waar we rust ervaren. Onder christenen zouden we ons bij uitstek veilig moeten voelen.

Ondanks onze gezamenlijke wens is de praktijk weerbarstiger. We ervaren allemaal wel situaties waar we ons onbegrepen, niet gehoord, genegeerd voelen. Of soms nog erger: gemanipuleerd, overheerst of weggedrukt. Om niet te spreken van zwaar destructieve situaties als (huiselijk) geweld of misbruik. Ook de kerk is helaas regelmatig in het nieuws als een (extreem) onveilige plaats.

Hoe komt dat toch? Waarom is de praktijk ondanks onze goede bedoelingen en protocollen zo gebroken?

Veiligheid creëer je met elkaar en heeft niet alleen een horizontale input (de mens) maar ook een verticale (de hemel). Die verticale wordt vaak vergeten of genegeerd. Zeker de samenleving houdt geen rekening met Jezus en Zijn Woord. De Bijbel spreekt namelijk niet over de perfectie van de mens, maar over de perfectie van Jezus die kwam om mensen te vergeven en te veranderen naar Zijn bedoeling en plan. Er is dus een Goddelijk idee waar we mee moeten willen leven. Dat maakt het uitdagender. Immers de Bijbel kan iets aanwijzen wat ons gezond maakt, wat hoort bij de nieuwe mens die we mogen aandoen (Ef. 4: 20vv). Dat kan botsen met wat de mens fijn vindt om te horen.

Hoe als christen veiligheid creëren? In ieder geval is het belangrijk om actief te zijn in plaats van afwachtend. In een voor jou onveilige situatie nodig je Jezus uit om te spreken tot jou. Hoe ziet Hij jou en die andere persoon? Je hebt namelijk als start een gedachte van de hemel nodig!

Afhankelijk van de ernst van de onveiligheid breng je direct een grens aan waar de ander niet overeen mag komen. In veel situaties ga je het gesprek aan met de persoon in kwestie. Benoem hoe jij er naar kijkt, wat jij ervaart. Sta open voor de reactie van die ander. Hij mag anders kijken dan jij, het anders bedoelen. Wees bewust dat iemands intentie goed kan zijn. Het beeld dat Jezus over die persoon jou heeft gegeven, kan je daarin helpen!

Verbind waar mogelijk samen consequenties aan wat besproken is. Omarm samen de waarheid. Dank Jezus voor het gesprek en de verheldering. Kom je er niet samen uit, dan haal je een vertrouwd persoon erbij.

Vergeet niet in je stille tijd het kruis van Jezus in de situatie te brengen door Zijn werk toe te passen bijvoorbeeld: vergeef de persoon, vergeef je zelf, breng leugens en verkeerde gevoelens bij het kruis. Je hebt daarbij kennis van het Woord nodig!

Op weg naar een gezonde veilige kerk!

P.S. In Nehemia hebben we een Regeling Grensoverschrijdend Gedrag (MyNehemia/infopoint/veilige kerk)

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Waar heb jij zin in? Als je helemaal vrij bent om te gaan en staan waar je wilt zijn, wat is dan je verlangen?

Het voelt zinloos om daarover na te denken, immers je kan het toch niet bereiken (denk je)! Maar, ik wil dat je bij dat gevoel komt: enthousiast ergens naar verlangen. Die passie is er ineens wanneer je aan iets denkt dat je graag wilt.

Maar omdat het vaak onbereikbare zaken zijn voor je, denk je er maar niet aan en ga je vrij neutraal door het leven.

Tijd voor verandering!

Tijd om wat enthousiaster je dagen te beleven!

Hoe?

Hoe krijg je passie in het gewone leven van elke dag, zonder je te richten op onhaalbare verlangens?

Door onhaalbare verlangens om te ruilen door verlangens van Jezus. Dan is er nooit meer sprake van onhaalbaar. Dan gaat het ook niet meer om de vervulling van de verlangens, maar om het samen met Hem er in/naar te wandelen. De wandeling er naar toe is net zo mooi als het doel halen.

Wanneer je onderweg gaat met Jezus zal je merken dat je als eerste gevuld mag worden met Zijn verlangens. Goed voorbeeld daarin zijn de Emmaüsgangers (Luc. 24:32) die onderweg met Jezus al het vuur voelden branden in hun hart.

Weet je waar Jezus zin in heeft? Weet je waar Hij naar uit kijkt en Hij vol van is?

Lees je Bijbel en vooral in de Evangeliën zal je het volgende opvallen:

 • Hij is enthousiast over kinderen
 • Hij is enthousiast over het huwelijk
 • Hij is enthousiast over maaltijd (incl. avondmaal) houden met elkaar
 • Hij is enthousiast over bijeen brengen van mensen. Het koninkrijk wordt zelfs vergeleken met een bruiloft waar iedereen voor uitgenodigd wordt.
 • Hij is enthousiast om aandacht te geven aan de noden van mensen
 • Hij is enthousiast over Zijn verlossingswerk.
 • En zo kan ik nog wel even door gaan.

Vraag aan Jezus elke dag waar Hij vol van is en dat aan jou wil overdragen voor die dag. Je zal merken dat het niet meer uitmaakt wat het is, want het komt van Jezus en je voelt je hart branden voor Hem.

Ik voel Jezus’ passie vandaag in het klaarzetten van 500 stoelen in de samenkomstzaal van onze kerk. Hij ziet er naar uit naar het moment dat we a.s. zondag weer bij elkaar komen. En dat terwijl ik uit preken ben. Dat is het leuke van Jezus. Je kan passie krijgen voor iets, wat je misschien zelf niet eens gaat beleven (gelukkig de week er na ik wel weer 😊).

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Testen en toetsen… we kennen het wel van school of werk. Maar toetsen in het Koninkrijk van Jezus? Worden we door Jezus getest?

Bekijk deze video waarin Richard er wat gedachtes over deelt. Om over na te denken!

 

 

 

Iedereen is op zoek naar liefde. Liefde tussen mensen uit zich op diverse manieren. Vreemd genoeg lijkt het alsof mensen steeds meer geneigd zijn om hun vorm(en) van liefde te willen bevechten, te verdedigen of zelfs als de enige juiste vorm(en) te propageren. De overheid ziet het zelfs als haar taak om daar het voortouw in te nemen. Soms gebruiken mensen zelfs geweld of veroordelende taal om hun bepaalde vorm van liefde af te dwingen.

Bizar! Geweld om liefde te promoten?!

Velen zijn de weg kwijt! Ik moet eigenlijk zeggen: zijn de Weg kwijt!

Zeg niet te snel: met mij zit het wel goed. Want wat doet het werkelijk met jou van binnen wanneer je die andere vorm van liefde ziet?

Willen we ware liefde begrijpen, ontvangen en daar uit leven dan moeten we naar Vader God en Zijn Zoon Jezus gaan. God is immers LIEFDE. We zullen niet naar onszelf moeten kijken, maar naar Hem.

Vader God houdt van alle mensen (logisch, Hij is de schepper van de mensheid). Hij zag dat de mensheid het totaal niet redt uit zichzelf. Geen enkele vorm van menselijke liefde maakt de samenleving gezond naar Zijn maatstaven. Alles is al geprobeerd en gedaan en niets heeft de samenleving vooruit geholpen. Sterker gezegd: alles wat zonder Hem gebeurt, breekt af.

In deze onmogelijke, zichzelf vernietigende situatie, zond God zijn Zoon Jezus. Jezus, Zoon van God, zonder zonde, die zichzelf voortdurend weggaf. Jezus die iedereen die tot Hem kwam, genas: die Jezus werd genageld aan een kruis. Dat is het resultaat van onze menselijke liefde: Jezus aan het kruis. Jij bracht Jezus aan het kruis! Jouw eigen liefde, zelf verzonnen, zelf opgewekt, zelf vorm gevend, bracht Jezus aan het kruis. Jij bent geen haar beter dan de Joden die Hem toen veroordeelden of de Romeinen die Hem feitelijk aan het kruis sloegen.

Onze liefde is failliet gegaan, elke vorm. Al lang geleden. Het is de hoogste tijd om onze vormen op te geven en opnieuw te kijken naar Jezus en te luisteren naar Zijn hoogste vorm van liefde. Jezus die zich overgaf en ons zo de opening gaf onze natuur met Hem mee te laten sterven. Zodat we ook met Hem mee opstaan uit de dood. In een nieuwe natuur die de Liefde uit de hemel laat stromen. Waar we weer gaan leven zoals God het heeft bedoeld. Niet afgedwongen maar van binnenuit. Niet naar onze maatstaven, maar die naar die van onze Schepper.

Dat is het evangelie. Laten we dat blijven verkondigen aan de wereld die de weg kwijt is, maar het door onze liefde kan terugvinden: de Weg Jezus!

Laten we die transformerende liefde ook echt ruimte geven in ons leven. Zijn liefde was niet goedkoop of pijnloos. Het proces van verandering kan pijn doen in je leven. Het kost je alles. Houd vol en je zal merken dat Jezus’ liefde je er door heen draagt en je heel maakt.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

X