In Nehemia hebben we 6 kernwoorden omschreven. Ik wil ze wat gaan uitdiepen in de komende blogs. In de vorige blogs heb ik de kernwoorden aantrekkelijk en atmosfeer omschreven.

Aandacht

Zojuist een gezin opgezocht om afscheid te nemen. Ze wonen op grotere afstand van Nehemia en kunnen fysiek niet meer komen en kiezen nu dus voor een kerk dichterbij. Ze leven al jaren met ernstige nood in hun gezin. Maar regelmatig was er vanuit het bezoekteam van Nehemia contact met dit gezin. Er was aandacht. Omgekeerd ook: ondanks de ernstige nood kwamen er bemoedigende kaartjes vanuit hen naar gemeenteleden. Ze kijken trouw de livestreams. Het ‘afscheid’ was hoopgevend, elkaar versterkend. Samen gezongen en avondmaal gevierd.

Dit vind ik een krachtig voorbeeld van een sfeer van aandacht voor elkaar. Waar het persoonlijke contact 2 kanten op gaat.

We willen graag een kerk zijn waar de aandacht die Jezus voor ieder van ons persoonlijk heeft, ook zichtbaar wordt onderling: aandacht voor elkaar. Ieder mens is van waarde en uniek en mag gezien worden. Die houding van Jezus mag ook gevonden worden in ons. Dat betekent dat we allemaal de verantwoording hebben om echt betrokken te zijn bij elkaar. Als leiders willen we daarin stimuleren en faciliteren maar we kunnen nooit voldoende aandacht persoonlijk hebben voor iedereen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. We zijn immers samen lichaam van Jezus.

In onze samenkomsten willen we ook aandacht voor elkaar hebben. Ook juist voor degene die misschien maar één keer komt, als gast binnen is gekomen. We geloven daarom ook in het na en voor de dienst met elkaar een praatje maken, wat te drinken, te lunchen. Dat ene gesprek, dat ene gebed doet wonderen.

Op de terugweg met br. Jan nog even een visje gegeten. Ik bad hardop een zegen uit over de maaltijd. Komt een man naar me toe en zegt dat hij dat zo mooi vind om een openbaar gebed te horen bij de maaltijd. Hij was ook een kind van God. Een zegenend gebed voor het eten, zegent een passant. Je weet maar nooit wat jouw dankbaarheid en blijheid kan doen bij anderen!

Hoe kan je zorgen dat je meer in relatie komt met mensen, zodat aandacht op een ‘natuurlijke’ manier gaat ontstaan? Wat tips:

 • Ga dienen in de gemeente, pak een taak op
 • Word deel van een lifegroup, er is een prachtige nieuwe flyer uit met informatie
 • Heb zelf aandacht voor mensen om je heen. Maak een praatje na de dienst met iemand die je nog niet kent. Nodig iemand bij je thuis uit.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

In Nehemia hebben we 6 kernwoorden omschreven. Ik wil ze wat gaan uitdiepen in de komende blogs. Vorige blog heb ik het 1e kernwoord omschreven: aantrekkelijk. Vandaag bekijk ik: atmosfeer.

Atmosfeer

We geloven in Gods aanwezigheid, niet alleen in ons eigen hart maar ook tijdens ons samenkomen. Waarin Hij kan doen wat Hij wil. En wat wil God als Vader? De Bijbel laat in Jezus zien dat Hij graag wil redden, genezen en bevrijden. We zien ook dat de Vader daarvoor het gebed en proclamatie van mensen gebruikt, maar ook dat Hij dat rechtstreeks doet. We geloven in die beide manieren. Aanbidding en Woord verkondiging zijn daarbij belangrijke wegen waarlangs Hij werkt.

We verwachten meer dan dat we nu zien. We worden voortdurend profetisch bevestigd dat er ook meer komt. Tijdens de afgelopen Pinkstersamenkomst sprak de Heilige Geest tegen een aantal gemeenteleden over dat nieuwe:

Focus niet op het dorre, het terug getrokken water van de zee, maar juist op de grote golf die er aan komt. Bereid je daar op voor.

Ik wil een bovennatuurlijk seizoen geven. Een seizoen dat jullie niet eerder hebben gezien. Willen jullie de bijpassende offers brengen.

Die toevoeging van offers was precies wat ik tijdens mijn preek ook ineens sprak: we dienen een God die zichzelf als offer heeft gegeven. Hij verwacht van ons een zelfde gezindheid. Willen we offers brengen?

Wat zou God daarmee bedoelen? Bij offers horen we vaak een negatieve bijklank: het is zwaar, het kost wat. Een offer in het OT werd gebracht om iets om te wisselen. Er werd aanspraak gemaakt op vergeving, op verzoening. Je ging beter weg dan dat je kwam. Offeren in het NT is nog rijker. Je gaat als  zoon of dochter van God naar je Vader en geeft Hem terug wat Hij al aan jou had gegeven. Zodat Hij er mee geëerd wordt en Zijn koninkrijk zichtbaar wordt. Je ontvangt in die relatie, blijdschap en dankbaarheid terug. We worden er samen mooier van.

De Heilige Geest wil je helpen om te ontdekken wat je kan offeren. Sommige offers zijn langdurig in b.v. je gaven of talenten, andere zijn voor een moment nodig.

Vraag maar eens aan Hem wat voor offer je Hem mag aanbieden vandaag en welke je structureel mag aanbieden.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

 

In deze video deelt Ester haar verhaal met ons. Een verhaal met veel verdriet, wanhoop en verslavingen. Maar ook van hoop, geloof en liefde.

Elke kerk is uniek, toch hebben we als kerken ook veel overeenkomsten met elkaar. Natuurlijk alleen al in het feit dat we Jezus als Heer aanbidden. Jan Pool heeft in zijn boek ‘De Kerk Gods meesterwerk’, 12 tijdloze kernwaarden omschreven die een ‘gezonde’ kerk beschrijven. Die waarden onderschrijf ik van harte. In Nehemia hebben we 6 kernwoorden omschreven (ze hebben wel overeenkomst met die 12). Ik wil ze wat gaan uitdiepen in de komende blogs. Met als doel dat we heel bewust kerk zijn met elkaar. We bewuster mee bouwen aan die stralende bruid.

Met elkaar: immers Jezus komt terug voor Zijn gemeente. Hij ziet ons als samen. Niet in eerste instantie als individu maar juist als gemeenschap met elkaar.

De 6 kenmerken van Nehemia op een rij:

 • aantrekkelijk
 • atmosfeer
 • aandacht
 • proces
 • passie
 • positief

Aantrekkelijk

We willen als eerste aantrekkelijk zijn voor Gods Geest! Dat betekent dat we een focus hebben op Jezus Christus en ruimte geven aan de Heilige Geest. De Bijbel is voor ons het boek dat ons gegeven is om richting te ontvangen in ons leven. Niet het menselijke denken, maar de Goddelijke openbaring is het antwoord op de noden van deze tijd. Dat vraagt van ons een bovennatuurlijke levenswijze in relatie met Jezus.

Als tweede willen we ook aantrekkelijk zijn voor de mensen die nu leven in deze samenleving. Dat betekent dat we eigentijds en excellent communiceren. De gebouwen hebben een eigentijdse en gastvrije uitstraling en ook social media laten we niet onbenut.

In onze visie voor 2021 hebben we opgenomen dat het tijd is om: het podium te vernieuwen (indien mogelijk LED schermen als achterwand), de video camera’s te vervangen en de voorgevel van het pand te vernieuwen (LED scherm ophangen om slogans te tonen). Een vernieuwing is nodig. We zijn op weg met partijen om helder te krijgen wat er mogelijk is en wat de kosten hiervan zijn. Maar het loopt allemaal erg traag. Ik kreeg de neiging om het ‘droomplaatje’ maar los te laten. Maar ik ‘ging er weer in staan’ en toen sprak Jezus ineens tot me in 2 Kron. 24:4 en 5:

Daarna besloot Joas het huis des Heren te vernieuwen….

Zet spoed achter deze zaak (was zijn opdracht).

Er was echter laksheid onder de levieten om dit uit te voeren, maar na een nieuwe aansporing kwam het vernieuwingsproces op gang.

Ik voelde me gesterkt in het feit dat het niet alleen in mijn hart is, maar ook in Gods hart. Wat we doen zal meewerken met wat God in het huis gaat doen. Het zal visueel maken wie Hij is.

Wat kan jij doen?

 • Mee bidden
 • Mee geven
 • Mee onderhouden van het gebouw (ben je handig, laat het ons weten)
 • Mee schoonmaken (we zoeken nog versterking van het schoonmaakteam)

En zo zullen we voortdurend vernieuwen!

Volgende keer kenmerk: atmosfeer

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Enorme druk of zelfs verraad in je leven? Heftige dingen! Jezus had daar ook mee te maken maar toonde leiderschap. In deze video lessen voor jou en mij!

Het is voor vele jongeren eindexamentijd. Een spannende tijd! Ze hebben zich eigenlijk al jaren voorbereid en geleerd en toch is deze eindfase spannend. Doorsta ik de test? Er is een zekere druk op je. Je  moet het in een paar uur waar maken en het heeft ook nog consequenties voor je toekomst.

Er zijn maar weinigen die toetsen leuk vinden en er naar uit kijken. Ik ben in ieder geval blij dat deze periode achter me ligt. Maar toets momenten blijven onderdeel van je leven. Bijvoorbeeld: is je verkoopproduct goed genoeg, is de klant tevreden met het resultaat, is er een positieve evaluatie op je prestaties? Ook dat brengt soms weer spanning met zich mee. In de meeste werkkringen zijn er allerlei vervolg opleidingen die je moet halen!

In het Koninkrijk van Jezus vinden er ook toetsen plaats. Je zou misschien verwachten van niet. Het is toch immers een koninkrijk van liefde en aanvaarding! Maar de toetsen in dit koninkrijk gaan anders.

Genade van Jezus ontvangen en aanvaarden betekent dat je in dienst van God bent gekomen. Je bent nu Zijn zoon/dochter met de verantwoordelijkheid om Hem te tonen in deze wereld. We mogen leren om te wandelen in geloof naar onze nieuwe natuur. Dat vraagt meedoen in de opleiding van de Heilige Geest. Toetsen horen daar ook bij.

Het bekendste getuigenis van een toets is die van Abraham (Gen. 22). Hij kreeg ineens een opdracht om zijn zoon Isaak te offeren. Bizar voor ons; in die tijd wat minder. Maar hoe dan ook, het doel van God was niet om Isaak te krijgen als een brandoffer, maar om Abraham te laten zien dat er in zijn hart geloof zat. Geloof dat God hem, hoe dan ook, nageslacht zou geven  (Hebr. 11:17). Dat deed God, want Abraham hoefde uiteindelijk niet zijn zoon te offeren, maar een door Zijn Vader gegeven mannelijk lam. Hij slaagde voor de toets. Hij handelde in geloof en bracht vanuit gehoorzaamheid een door God gegeven lam. Daarmee mocht hij in wezen al vooruitwijzen op het ultieme cadeau dat God zou geven als offer voor ons allen: Jezus, het lam van God!

Het toetsen van God heeft nooit het doel om de juiste daden te produceren maar om te laten zien wat er werkelijk in je hart zit. God toetst het hart (1 Kron. 29:17). Het mooiste wat uit elke toets te voren mag komen, is Jezus! Jezus’ liefde, Jezus’ karakter, Jezus’ daden. Daarmee slaag je voor Gods toets.

Een ander voorbeeld is Ananias, die de opdracht van de Heilige Geest krijgt om naar Paulus te gaan en hem de handen op te leggen. De toets van gehoorzaamheid, dwars door zijn eigen gevoelens van angst heen. Immers Paulus stond bekend als de vervolger van de kerk. God had een ander kunnen vragen. God had ook zelf Paulus kunnen genezen (immers Hij had hem ook zelf met blindheid geslagen). Maar Ananias mocht gaan en leren dat er geloofsgehoorzaamheid in zijn hart is. Daarmee liet hij vanuit zijn hart Jezus zien.

Herken jij de toetsen van de Heilige Geest in je leven? Je bent geslaagd, zodra je Jezus laat zien elke keer opnieuw. Ik wens je veel toets momenten toe!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Ja, waarom doen we dat nu eigenlijk? En is dat wel zo nodig elke week? Momenteel kàn het overigens niet eens elke week… in elk geval niet als kerk gezamenlijk. Kijk naar de video voor de gedachtes die Richard hierover deelt. Gedachtes om over na te denken!

Wanneer ik het voor het zeggen heb… nou, je hebt het voor het zeggen! In deze video van Richard de aansporing jouw stem te laten klinken. Bekijk de video om te horen waarom dat zo belangrijk is.

Wat doet deze (crisis)tijd met onze kids? Tijd om in actie te komen voor deze generatie!

Heb je ‘de prik’ al gehad? Wil je hem? Waarom wel of niet? En hoe kom je tot die keuze? In deze video neemt Richard je mee in zijn gedachtes hierover. Om over na te denken!

X