Gisteren heeft het Nederlandse volk gesproken: elke stem is geteld. Partijen hebben hun zetels gekregen. Nu weer over naar de orde van de dag? Nee, er is nog een ander volk dat blijft spreken: het volk van God! Belangrijk is dat we dat spreken, bidden, blijven doen. Immers de Bijbel roept ons op in 1 Tim. 2:1-2 om te bidden voor alle leiders van een land. Ook de leiders van bedrijven en organisaties! Ook dus je ‘ eigen’  directeur of CEO. Want alle leiders hebben invloed, bepalen mede de cultuur van een land waardoor uiteindelijk een land zich wel of niet richt op Gods beloften. Een gezonde cultuur kan het makkelijk maken voor de verbreiding van het evangelie en het welzijn van de natie (vers 2). Dat is de bestemming van God over Nederland! Een coalitie moet nog worden gevormd en we mogen daar in bidden dat God ons zegent met een coalitie die ruimte geeft aan het evangelie van Jezus.

Goed is het om te realiseren dat Nederland niet wezenlijk verandert door de juiste coalitie of leider, maar doordat het Koninkrijk van Jezus groeit en zichtbaarder wordt. Dat Koninkrijk verspreidt zich juist in de harten van mensen. Jezus was dan ook in Zijn tijd op aarde niet bezig om het de romeinen zo moeilijk mogelijk te maken of tegen hen te spreken. Hij was niet gericht op menselijke macht en invloed. Hij was bezig om een hemels koninkrijk te bouwen door redding, genezing en bevrijding. Wedergeboren mensen gaan immers anders leven: gaan met God leven. Die focus hebben we als christen nodig. Daar waar we zijn (werk, sportvereniging etc.) hebben we invloed! Niet door tegen te spreken, maar door Jezus te brengen. Jezus brengen, is oog hebben voor de ware nood in de harten van de mensen: hun angst, hun zorg, hun nood, hun ziekte, hun gebrek, hun eenzaamheid. Ieder persoon is dus geschikt om bereikt te worden! Zelfs een Paulus kon geraakt worden.

Ik geloof in een kerk die het bovennatuurlijke juist zichtbaar maakt in de dagelijkse praktijk: de meeste genezingen van Jezus vonden ‘buiten’ plaats. Strek je uit naar de gaven van de Geest en zie dat we in onze samenkomsten ervaren als aanjager voor jou om te gaan praktiseren doordeweeks.

Jouw stem is gisteren geteld, maar laat je stem in de hemel blijvend horen!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

 

In dit getuigenis vertelt Ien hoe zij zich openstelde voor God om haar op een diepe wijze aan te raken. Nadat zij zich overgaf, kwam God met Zijn omarming waardoor zij niet langer op haar benen kon blijven staan.