Elke kerk is uniek, toch hebben we als kerken ook veel overeenkomsten met elkaar. Natuurlijk alleen al in het feit dat we Jezus als Heer aanbidden. Jan Pool heeft in zijn boek ‘De Kerk Gods meesterwerk’, 12 tijdloze kernwaarden omschreven die een ‘gezonde’ kerk beschrijven. Die waarden onderschrijf ik van harte. In Nehemia hebben we 6 kernwoorden omschreven (ze hebben wel overeenkomst met die 12). Ik wil ze wat gaan uitdiepen in de komende blogs. Met als doel dat we heel bewust kerk zijn met elkaar. We bewuster mee bouwen aan die stralende bruid.

Met elkaar: immers Jezus komt terug voor Zijn gemeente. Hij ziet ons als samen. Niet in eerste instantie als individu maar juist als gemeenschap met elkaar.

De 6 kenmerken van Nehemia op een rij:

 • aantrekkelijk
 • atmosfeer
 • aandacht
 • proces
 • passie
 • positief

Aantrekkelijk

We willen als eerste aantrekkelijk zijn voor Gods Geest! Dat betekent dat we een focus hebben op Jezus Christus en ruimte geven aan de Heilige Geest. De Bijbel is voor ons het boek dat ons gegeven is om richting te ontvangen in ons leven. Niet het menselijke denken, maar de Goddelijke openbaring is het antwoord op de noden van deze tijd. Dat vraagt van ons een bovennatuurlijke levenswijze in relatie met Jezus.

Als tweede willen we ook aantrekkelijk zijn voor de mensen die nu leven in deze samenleving. Dat betekent dat we eigentijds en excellent communiceren. De gebouwen hebben een eigentijdse en gastvrije uitstraling en ook social media laten we niet onbenut.

In onze visie voor 2021 hebben we opgenomen dat het tijd is om: het podium te vernieuwen (indien mogelijk LED schermen als achterwand), de video camera’s te vervangen en de voorgevel van het pand te vernieuwen (LED scherm ophangen om slogans te tonen). Een vernieuwing is nodig. We zijn op weg met partijen om helder te krijgen wat er mogelijk is en wat de kosten hiervan zijn. Maar het loopt allemaal erg traag. Ik kreeg de neiging om het ‘droomplaatje’ maar los te laten. Maar ik ‘ging er weer in staan’ en toen sprak Jezus ineens tot me in 2 Kron. 24:4 en 5:

Daarna besloot Joas het huis des Heren te vernieuwen….

Zet spoed achter deze zaak (was zijn opdracht).

Er was echter laksheid onder de levieten om dit uit te voeren, maar na een nieuwe aansporing kwam het vernieuwingsproces op gang.

Ik voelde me gesterkt in het feit dat het niet alleen in mijn hart is, maar ook in Gods hart. Wat we doen zal meewerken met wat God in het huis gaat doen. Het zal visueel maken wie Hij is.

Wat kan jij doen?

 • Mee bidden
 • Mee geven
 • Mee onderhouden van het gebouw (ben je handig, laat het ons weten)
 • Mee schoonmaken (we zoeken nog versterking van het schoonmaakteam)

En zo zullen we voortdurend vernieuwen!

Volgende keer kenmerk: atmosfeer

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Enorme druk of zelfs verraad in je leven? Heftige dingen! Jezus had daar ook mee te maken maar toonde leiderschap. In deze video lessen voor jou en mij!

Het is voor vele jongeren eindexamentijd. Een spannende tijd! Ze hebben zich eigenlijk al jaren voorbereid en geleerd en toch is deze eindfase spannend. Doorsta ik de test? Er is een zekere druk op je. Je  moet het in een paar uur waar maken en het heeft ook nog consequenties voor je toekomst.

Er zijn maar weinigen die toetsen leuk vinden en er naar uit kijken. Ik ben in ieder geval blij dat deze periode achter me ligt. Maar toets momenten blijven onderdeel van je leven. Bijvoorbeeld: is je verkoopproduct goed genoeg, is de klant tevreden met het resultaat, is er een positieve evaluatie op je prestaties? Ook dat brengt soms weer spanning met zich mee. In de meeste werkkringen zijn er allerlei vervolg opleidingen die je moet halen!

In het Koninkrijk van Jezus vinden er ook toetsen plaats. Je zou misschien verwachten van niet. Het is toch immers een koninkrijk van liefde en aanvaarding! Maar de toetsen in dit koninkrijk gaan anders.

Genade van Jezus ontvangen en aanvaarden betekent dat je in dienst van God bent gekomen. Je bent nu Zijn zoon/dochter met de verantwoordelijkheid om Hem te tonen in deze wereld. We mogen leren om te wandelen in geloof naar onze nieuwe natuur. Dat vraagt meedoen in de opleiding van de Heilige Geest. Toetsen horen daar ook bij.

Het bekendste getuigenis van een toets is die van Abraham (Gen. 22). Hij kreeg ineens een opdracht om zijn zoon Isaak te offeren. Bizar voor ons; in die tijd wat minder. Maar hoe dan ook, het doel van God was niet om Isaak te krijgen als een brandoffer, maar om Abraham te laten zien dat er in zijn hart geloof zat. Geloof dat God hem, hoe dan ook, nageslacht zou geven  (Hebr. 11:17). Dat deed God, want Abraham hoefde uiteindelijk niet zijn zoon te offeren, maar een door Zijn Vader gegeven mannelijk lam. Hij slaagde voor de toets. Hij handelde in geloof en bracht vanuit gehoorzaamheid een door God gegeven lam. Daarmee mocht hij in wezen al vooruitwijzen op het ultieme cadeau dat God zou geven als offer voor ons allen: Jezus, het lam van God!

Het toetsen van God heeft nooit het doel om de juiste daden te produceren maar om te laten zien wat er werkelijk in je hart zit. God toetst het hart (1 Kron. 29:17). Het mooiste wat uit elke toets te voren mag komen, is Jezus! Jezus’ liefde, Jezus’ karakter, Jezus’ daden. Daarmee slaag je voor Gods toets.

Een ander voorbeeld is Ananias, die de opdracht van de Heilige Geest krijgt om naar Paulus te gaan en hem de handen op te leggen. De toets van gehoorzaamheid, dwars door zijn eigen gevoelens van angst heen. Immers Paulus stond bekend als de vervolger van de kerk. God had een ander kunnen vragen. God had ook zelf Paulus kunnen genezen (immers Hij had hem ook zelf met blindheid geslagen). Maar Ananias mocht gaan en leren dat er geloofsgehoorzaamheid in zijn hart is. Daarmee liet hij vanuit zijn hart Jezus zien.

Herken jij de toetsen van de Heilige Geest in je leven? Je bent geslaagd, zodra je Jezus laat zien elke keer opnieuw. Ik wens je veel toets momenten toe!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Ja, waarom doen we dat nu eigenlijk? En is dat wel zo nodig elke week? Momenteel kàn het overigens niet eens elke week… in elk geval niet als kerk gezamenlijk. Kijk naar de video voor de gedachtes die Richard hierover deelt. Gedachtes om over na te denken!

Wanneer ik het voor het zeggen heb… nou, je hebt het voor het zeggen! In deze video van Richard de aansporing jouw stem te laten klinken. Bekijk de video om te horen waarom dat zo belangrijk is.

Wat doet deze (crisis)tijd met onze kids? Tijd om in actie te komen voor deze generatie!

Heb je ‘de prik’ al gehad? Wil je hem? Waarom wel of niet? En hoe kom je tot die keuze? In deze video neemt Richard je mee in zijn gedachtes hierover. Om over na te denken!

Koploper, meeloper of klaploper! In deze video benoemt Richard deze 3 types, interessant om eens naar jezelf te spiegelen! Wie van de 3 past bij jou vind je?

In deze video deelt Richard gedachtes met ons rondom het thema: Ben je voor of tegen? Een inspirerende video die ons iets geeft om over na te denken!

We staan de komende dagen weer stil bij de meest indrukwekkende gebeurtenis op aarde: het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus! De gebeurtenis die de wereld letterlijk en geestelijk schudde en definitief veranderde. Terecht dat dit een feestdag is!

De wereld is niet meer hetzelfde sinds dat moment. Het koninkrijk van Jezus breekt baan en vele mensen worden er deel van door hun overgave aan Jezus.

Goed nieuws!

Tegelijkertijd kwam er ook een oorlog op gang die nog steeds gaande is. Het Licht confronteert het duister hier op aarde.

Die strijd vindt voor een groot deel plaats in ons denken, in ons hart. Velen hebben dat onvoldoende in de gaten:

dat wat je denkt, bepaalt je daden.

Petrus dacht anders dan Jezus. Terwijl hij voortdurend bij Jezus was. Petrus vond dat het aangekondigde lijden en sterven van Jezus niet passend was bij het koningschap (Mat. 16:22). Petrus zou dat voorkomen. Hij had een andere visie op het paasverhaal. Ondanks de vermaning van Jezus veranderde hij niet van gedachten. Hoe ik dat weet?

Toen er druk op de situatie kwam (Jezus werd in de hof gevangen genomen), liet Petrus zien wat hij werkelijk dacht: hij pakte zijn zwaard en sloeg op de eerste de beste persoon die bij hem stond: een slaaf. Iemand die ook gewoon zijn werk deed.

Doordat Petrus zijn gedachten niet krijgsgevangen had gemaakt en onderworpen had aan de gehoorzaamheid aan Christus (2 Cor. 10:5), sloeg hij het oor van de slaaf af (Joh. 18:10). Tot zijn verbazing genas Jezus het oor van deze man Malchus. Jezus liet daarmee zien niet te denken in een ‘wij’ tegen ‘zij’. Jezus is gekomen voor alle mensen.

Een verkeerde mindset heeft grote gevolgen. Onder druk komt er ineens uit wat je al die tijd gekoesterd hebt. Jij bent daar zelf voor verantwoordelijk! Jij kan er voor zorgen dat wanneer er druk op je komt, Jezus zichtbaar wordt. Sterker gezegd, de Bijbel legt die dagelijkse verantwoording bij jou neer (Heb. 12:1).

Hoe dat op te pakken? Wat tips:

 • Voed je dagelijks met de woorden van Jezus.
 • Lees kritisch informatie die op je afkomt: houd tweespalt verre van je
 • Reflecteer je eigen gedachten: is deze gedachte liefdevol en opbouwend of niet?
 • Breng de verkeerd gedachten actief onder Jezus’ bloed.
 • Wees vervuld met de Heilige Geest zodat de vrucht kan groeien en de gaven in werking zijn.

Laat Pasen ons weer bewust maken van het strijden van de juiste strijd: die van het geloof in Jezus. Dit tot een liefdevol getuigenis naar deze wereld.

Veel zegen daarin!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

X