We zijn van de ene crisis overgestapt in de andere. Onbekend welke kant het nu weer opgaat. De wereld wordt steeds onzekerder. Dat doet wat met je!

De één stroopt zijn mouwen op en gaat aan de slag: spullen verzamelen, transporten regelen naar Oekraïne, vluchtelingen in huis nemen, geld doneren. De ander valt juist stil. Ziet door dit alles geen perspectief meer en gaat in de overlevingsstand of probeert gewoon door te gaan met zijn eigen leven leiden.

Als christen is het telkens weer van belang je te richten op Jezus. Wat vraagt Jezus van je als Zijn discipel?

Dat is een belangrijke vraag. In ons jaarthema wil Vader God ons meegeven dat het opstaan in onze tijd alleen goed kan, wanneer je dat doet vanuit ontmoetingen met Jezus. Wat vraagt Hij dus van jou? Ontmoet je Hem daarin?

Die vraag kan een ander mens dus niet voor jou beantwoorden. Die vraag moet je gewoon zelf stellen aan Jezus. Je zal beslist antwoord krijgen. Hij is immers je vriend! Hij heeft niet voor niets de Heilige Geest gegeven om jou te leiden in je leven hier, juist in deze verwarrende en pijnlijke tijd.

Hoe toets je of het antwoord van Jezus is en niet uit je eigen ziel komt, of dat het eigenlijk iets is wat mensen om je heen van je verwachten? De Bijbel geeft daarin allerlei handvatten. Daarom is het zo belangrijk om niet alleen de vraag te stellen aan Jezus en stil te worden, maar ook om trouw elke dag de Bijbel te lezen.  Een aantal toetsende gedachten uit Gods Woord die mij helpen:

  • Wees in ieder geval niet bang (Mat. 24:6). God heeft ons niet een geest van slavernij gegeven om opnieuw bang te zijn, maar de Geest van het zoonschap (Rom. 8:15).
  • Jezus is bewogen met mensen. Hij ziet zowel de geestelijke nood (redding van hun ziel) als ook de zielse en lichamelijke nood. Jezus zond hongerige mensen niet zonder voedsel weg (Mat. 15:32). De Bijbel roept ons op om goed te doen aan allen en in het bijzonder goed te zijn voor onze geloofsgenoten (Gal. 6:10)
  • Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn tekenen van de eindtijd, maar geen reden om dan maar af te wachten totdat Jezus terugkomt. Immers de Bijbel roept ons op om te bidden voor koningen en hoog geplaatsen zodat we een stil en rustig leven kunnen leiden in alle Godsvrucht en waardigheid (1 Tim. 2:1-2).

Wat te doen?

Je kunt in ieder geval dagelijks bidden voor de leiders dat ze een instrument worden van God om weer vrede te brengen. Ook ongelovige leiders kunnen gedachten van God krijgen (denk aan Kores, Pilatus’ vrouw, Farao van Egypte). Paulus werd van een vervolger een volgeling. Gebed is het machtigste wapen van de kerk, wat helaas het minste ingezet wordt. Sta op in gebed!

Daarnaast kan je delen van dat wat je hebt. Zowel in natuurlijke zin als in bovennatuurlijke zin. Of het nu veel is of weinig, wanneer je deelt in geloof, vermenigvuldigt Jezus het voor je.

Als kind van God ben je altijd veilig. Je veiligheid ligt niet in het aardse, maar in het hemelse. Dat besef moet je verdedigen en angst en twijfel dus niet binnen laten in je hart. Gevoelens en gedachten in het licht bij Jezus brengen en ze vervolgens overgeven aan Hem. Dat is soms een taai proces. Aanbidding helpt daarbij, samen kerk zijn ook! Wees trouw in het samenkomen!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Jij hebt grenzen nodig om je te kunnen ontwikkelen en te groeien. Je wilt je geliefd voelen en anderen liefde geven, maar niet tot elke prijs. Hoe zit dat met God zelf? Hij is immers de Uitvinder en Schepper van mensen. Heeft Hij ook grenzen? Is Zijn liefde oneindig, zonder voorwaarden of grenzen?

Vaak zeggen we als christenen dat God van mensen houdt. Maar wat betekent dat eigenlijk? Maakt het dan niet meer uit hoe we ons opstellen tegen over Hem?

Voor het antwoord op deze vragen is het verstandig te kijken naar Jezus. Hij is immers gekomen om het hart van de Vader te tonen. Wanneer je Jezus ziet, zie je God. Hij is juist ook mens geworden om het op ons niveau te kunnen communiceren.

Had Jezus grenzen in Zijn liefde voor ons?

Ja en nee!

Jezus vertrouwde niet iedereen (Joh. 2:24), want Hij wist wat zich in het hart van mensen echt afspeelde. Jezus zoekt geen uiterlijke volgelingen die alleen maar wat van Hem moeten, maar Hij zoekt mensen die zich volledig overgeven aan Hem, zoals Hij dat als eerste doet voor ons.

Jezus hield controle over het plan van God en gaf zich niet over aan de wensen (positief of negatief) van mensen. Jezus liet zich niet stenigen voordat het Zijn tijd was om te sterven. Hij trok zich terug om zich in veiligheid te brengen van de velen die Hem haatten.

Maar ook een ja: Immers hoe we ook reageren Jezus houdt van alle mensen.

Maar Zijn liefde vraagt wel een radicaal antwoord van ons: bekering en overgave aan Hem. Een leven dat zich toewijdt aan Hem. Een leven dat in overeenstemming komt met het plan van God. Gelukkig niet zonder hulp van Hem: zijn Geest komt in ons om te bekrachtigen.

Het ontvangen van de liefde van Jezus laat jou dus niet zoals je was. Je gaat veranderen. Het is immers goddelijke scheppende liefde. Het is liefde die je van zondaar zoon/dochter maakt. Het is liefde die je vergeeft en reinigt. Het is liefde die je uit de dood haalt en brengt in het hemelse leven. Het is ware LIEFDE.

Wil je die transformerende liefde van Jezus ontvangen? Zeg het maar zelf tegen Hem. Wil je hulp ontvangen in het proces? Vraag het Zijn Geest.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Jij geniet vast ook van het aandacht krijgen van mensen. Wanneer je wordt gezien, gewaardeerd en complimenten krijgt, is je dag ineens heel anders. Liefde gaat nog een stap verder. Wanneer je geliefd wordt door iemand die je helemaal neemt zoals je bent, bloei je open. Iemand die wel degelijk je zwakheden kent, maar toch zegt: ik hou van je en blijf je trouw. Zo iemand wil je graag je leven mee delen, zelfs seksueel (de meest intieme vorm van liefde). Uiteraard alleen wanneer je andersom ditzelfde ervaart. We snappen allemaal dat bij liefde het van twee kanten moet komen. De Bijbel vindt deze vorm van liefde zo kostbaar dat het ons aanspoort om dit ruimte te geven binnen een huwelijksverbond.

Is liefde grenzeloos? Ik beantwoord die vraag met een duidelijke nee. Elk niveau van liefde kent grenzen. Immers liefde vraagt een voortdurende bevestiging van elkaar. Die bevestiging is meer dan een ja op de huwelijksdag. Het is een voortdurend ja spreken tegen elkaar en het je veilig blijven voelen bij elkaar. Het benoemen wat het effect is van elkaars spreken en handelen. Dat geldt ook voor vriendschap-, collegiale- en andere relaties.

Er gaat hier veel in mis. Het meest wezenlijke van mens zijn, wordt vaak het minst besproken. We praten niet over wat we op prijs stellen en wat niet. Welke aandacht oké is en welke voor ons te ver gaat. Het komt ook voor dat we ons zelf op dit punt ook niet goed kennen. Iets wat in eerste instantie fijn voelt, is dat later ineens niet meer. Vaak redeneren we dat wat wij oké vinden, de ander vast ook wel akkoord vindt. We ‘lezen’ de ander vaak ook alleen maar zo dat het ons voordeel geeft.

In de samenleving is terecht weer de discussie op gang gekomen over grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Er wordt gestimuleerd om te praten.

Dat is ook een belangrijke 1e stap: praten.

Wil jij er ook over praten? Op de werkvloer, in je gezin, in je kerk? Wil jij voor een ander praten, die nog geen stem durft te geven aan wat grenzeloos is?

Jij kan die stap zetten. Ook al betreft het iets wat in het (verre) verleden heeft plaatsgevonden. Heb je hulp nodig? Vraag Jezus om te helpen en zoek een vertrouwd persoon waar je je veilig voelt.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Zou je dat graag precies willen weten? Zou het je helpen in je dagelijks leven wanneer je wist op welke datum Jezus terug komt?

Op het eerste gezicht misschien wel. Want de wereld waarin we leven wordt er beslist moeilijker op. We zien hoe de maatschappij onstabieler wordt, de rampen dichtbij zijn, landen in crisis zijn, de wereldproblemen onoplosbaar lijken. Mensen raken de regie over het leven steeds meer kwijt. Ook jou zou het een gevoel van angst en machteloosheid kunnen geven. Het zou je dus kunnen helpen te weten hoe lang we nog moeten wachten. Want dan komt alles goed.

Alles goed, voor wie? Voor ons christenen.

Maar niet voor degenen die Jezus nog niet kennen. Voor hen is het dan te laat.

Het feit dat we als christenen weer nadenken over Jezus’ terugkomst en hoe ver we op Gods agenda zijn, is op zich niet verkeerd. Alleen wat doet het met ons hart? Word ons hart bewogen zoals God de Vader bewogen is met deze wereld? Hij wacht namelijk, omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat (2 Petr. 3:9). De Vader kijkt niet alleen naar jou, maar ook naar al degene die nog niet bij Hem horen. Hij houdt van alle mensen!

De vraag: ‘Wanneer komt Jezus’, is dus niet vrijblijvend.

De discipelen hadden die vraag ook (Hand. 1:6), maar kregen als antwoord dat ze de Heilige Geest zouden ontvangen om getuigen te zijn van Jezus. Jezus gaf aan dat de kennis over het tijdstip bij de Vader ligt. Ze krijgen dus niet het gewenste antwoord.

Oftewel ook al onderzoek je alles in de Bijbel en weet je zeker hoe de eindtijd qua proces er uit zal zien, je hebt de vraag dan nog alleen met je verstand beantwoord.

Jezus verlangt dat je met je hart antwoord geeft, door in de kracht van de Geest te getuigen van Zijn liefde. Dat je je niet terugtrekt in je veilige bubbel. Dat je niet je mond houdt en probeert je leven te bewaren van de boosheid in de wereld. Nee, Hij zoekt dat je zichtbaar wordt en bereid bent je leven in te zetten. Dat je Hem vertrouwt dat jij hoe dan ook veilig bent, maar dat vele anderen die veiligheid nog moeten ontvangen. Dat die veiligheid van een andere orde is dan dat de wereld die zoekt.

Welk antwoord geef jij?

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Heb je het ook gemerkt? Je hebt een mening en die breng je steeds feller en overtuigender. Je kan steeds slechter luisteren naar een argument dat anders is dan dat van jou. Heb je ook gemerkt dat je negatiever bent geworden over mensen die je niet eens kent, maar die door hun verantwoordelijkheid en leiderschap invloed hebben op jouw leven? Bij veel mensen vindt dit momenteel plaats. De samenleving is aan het poraliseren.

Jij en ik bepalen het geestelijk klimaat, niet alleen in ons eigen leven, maar ook in onze omgeving. Wij bouwen zelfs mee aan de sfeer in ons land. We zijn immers geroepen door God om te scheppen door ons spreken. Net zoals Hij sprak en toen was het er, verwacht Hij van ons dat we spreken namens Hem. Wat je zaait in je woorden, zal jij, maar ook anderen om je heen, oogsten.

De Bijbel laat duidelijk zien dat onze tong een machtig wapen is (Jac. 3:1vv). Het kan goed doen, maar ook veel schade brengen. Het kan een vuur aansteken wat uiteindelijk niet meer te beheersen is.

Hoogste tijd om bewuster te gaan denken en te spreken. Even stil te staan bij wat je nu eigenlijk wilt oogsten. Wil je een natie waarin vrede, veiligheid en respect aanwezig is? Een natie waarin iedereen er mag zijn? Dan is het zaak om zelf zo te spreken en te handelen. Jij bent daarin de sleutel.

Zelfs wanneer je je mond houdt, hebben je gedachten al invloed. Wanneer je alles en iedereen wantrouwt, wordt dat de atmosfeer waarin je leeft. Je wereld wordt kleiner en kleiner. Je denken bepaalt je houding en bepaalt uiteindelijk je daden en woorden die je spreekt. Dus begin met je gedachten krijgsgevangen te maken onder de gehoorzaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5).

Weer wat tips:

  • Wees bewust welke gedachten je toelaat
  • Spreek respectvol of zeg niets
  • Zegen degenen die verantwoording dragen
  • Ga uit van vertrouwen zodat vertrouwen kan groeien
  • Stel open en nieuwsgierige vragen om te leren.

Laten we als natie beter uit de pandemie komen dan dat we er in zijn gegaan.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

X