Brandende pijn in nek en schouders verdwijnt nadat er gebeden wordt voor Joke. Ook voor de pijn in haar rug wordt gebeden die veroorzaakt wordt door o.a. beenlengte verschil en een ‘golf’ in wervelkolom. Ook deze pijn verdwijnt!

 

In deze blog wil je weer inspireren om jouw wonder te ontvangen en te beleven. Allerlei principes helpen je daarbij in je wandel met Jezus. In mijn vorige blog ging het over: verwachten in plaats van afwachten. Dit keer het principe: je mag ontvangen in Jezus’ tegenwoordigheid.

Er is in de tegenwoordigheid van Jezus namelijk al genezing te verwachten. Jezus wil dichtbij zijn en zich in het samenkomen van de kerk laten zien. Zijn aanwezigheid brengt al genezing. Dat mag je verwachten o.a. in de aanbidding en prediking.

De Bijbel zegt in Marc. 1:31 dat Jezus dichterbij kwam: En Jezus kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar en zij diende hen.

Dat is wat Jezus dus doet. Hij spant zich in om jou te ontmoeten en te genezen. Jij mag ontvangen. Is dus geen werk van jou.

Leer om Jezus’ nabijheid uit te nodigen en je te geven aan Hem in je aanbidding. Maak dat als een levensstijl. We moeten ons realiseren dat er altijd genezing is in de tegenwoordigheid van Jezus. Hij is HEEL en communiceert heelheid. Er kan geen gebrokenheid of ziekte bestaan daar waar Hij ten volle zichtbaar is. Dat vraagt een geloofshouding en een diep verlangen naar Jezus alleen. Wil je dat?

Er kunnen belemmeringen zijn die jou afhouden van die ontmoeting. Belemmeringen zoals:

  • Verachting van de kleine dingen: je wil alleen de grote wonderen en niet dankbaar zijn met de kleine wonderen.
  • Ongeloof: je leunt op het geloof van de bedienaars en sterkt je niet persoonlijk in je relatie met Jezus. Je pakt niet zelf een belofte vast.
  • Passief na ontvangen gebed: je gaat na gebed gewoon weer verder alsof er geen verschil is gemaakt. Elk ontmoeting met Jezus heeft impact, dat vraagt geloofshouding.

Dus laat Jezus dichterbij komen en aanbid Hem alleen. Zijn liefde zal nooit falen in je leven.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Jezus is gekomen om ons een leven in overvloed te geven. In andere woorden gezegd: jouw aards bestaan wordt vervuld met die vanuit de hemel. Weer anders gezegd: Jezus heeft alles gedragen voor jou aan het kruis en wil jou in Zijn heelheid brengen: genezing, bevrijding en redding.

We houden bijna automatisch rekening met wat natuurlijk logisch is en verklaarbaar. Dat wat we kunnen onderzoeken en beredeneren. Maar de geestelijke mens houdt als eerste rekening met de bovennatuurlijke feiten. Om daarin te leven kunnen we veel leren.

Gelukkig wil de Heilige Geest jou leren. Ik wil je meenemen in diverse principes die je helpen om jouw wonder te ontvangen en te beleven.

Wees verwachtend, niet afwachtend

In Marc. 5: 23 spreekt de hoofdman naar Jezus: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste, komt toch en leg haar de handen op, dan al ze behouden worden en in leven blijven.

Jezus is de bron van geloof. Hij wil geloof aanwakkeren in jou door Zijn Geest. Vraag daar dan ook actief om. Vraag om verwachting en handel daarnaar in verwachting. Het zwaartepunt van geloof ligt niet bij jou, maar bij Jezus, maar er is wel geloof nodig. Je mag zeker geloof verwachten bij een volgeling van Jezus. Immers je bent met Zijn tegenwoordigheid bekend. Als deze hoofdman dit verwacht van Jezus, dan kan jij dat ook!

Je staat niet alleen. De gemeente verwacht mee. Maak dat dus concreet door actief om gebed te vragen. Wees in het ontvangen van het gebed ook meewerkend. Door op te letten wat de Heilige Geest aan het doen is. Eer dat door het te vertellen, zodat er gericht gebeden kan worden. Ga na het gebed ook zelf verder in de verwachting en bij niet zichtbaar worden van het wonder, blijf gebedssteun zoeken!

De hoofdman ging door ook nadat zijn dochter overleden was. Jezus is in ons midden en wil het door ons heen doen. Dat is een groei proces. Daar strekken we ons naar uit! Gaan we 100% resultaat zien? We gaan altijd 100% Jezus zien. Zijn liefde faalt nooit. Er is in ieder geval meer van de hemel te zien dat we nu zien! Doe daar actief in mee.

Een passieve houding werkt tegen! Leugens zijn bijvoorbeeld:

  • Het is niet voor mij.
  • Een chronische langdurige kwaal is reden om geen doorbraak te verwachten.
  • Wanneer iets niet gebeurt, is dat reden om te zeggen dat er vervolgens niets (of nooit) meer gebeurt.

Een opbouwende houding is: Eer het kleine en verwacht het grote. Een genezing van 1 arm maar nog niet van het hele lichaam is nog steeds reden voor een feestje. Er is immers progressie.

Op naar Meer van de Heer!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Na een tia kon Michelle moeilijk prikkels verdragen. Het was altijd druk in het hoofd en de oren van Michelle. Oordopjes hielpen in die tijd om rust te brengen. Tot ze hier gebed voor ontving en deze oordopjes niet meer nodig waren.

 

De gemeente is Gods idee. De gemeente wordt gezien als de bruid van Jezus waarvoor Hij terugkomt! De Heilige Geest is druk met het klaarmaken van de bruid voor die dag: stralend zonder vlek of rimpel. Daar gebruikt Hij mensen voor. Wij allemaal zijn daarin nodig. We worden samen stralend doordat we aan elkaar input geven zoals een broer, zus dat zou doen. We hebben immers zorg voor elkaar!

Ook al ben je wellicht geen leider over een groep mensen, toch heb je een heerlijke verantwoordelijkheid om je (geestelijke) gaven en talenten in te zetten voor de bouw van Zijn Koninkrijk. Je bent immers deel van Zijn lichaam en je functioneert daarin mee.

In mijn vorige blog heb ik de vraag opgeworpen hoe als kerk te voorkomen dat je te veel op je zelf bent gericht. Het leiderschap van een plaatselijke gemeente kan openheid naar andere kerken en bedieningen creëren door relaties aan te gaan. Dat is een mooie en gezonde manier van openheid. Immers de bediening van buiten de kerk is dan niet een eenmalige gast, maar bouwt door de jaren heen een langdurige relatie op waardoor betrouwbaarheid groeit. Dat geeft meer vrijmoedigheid om elkaar te bevragen en zo werkelijk als familie te leven.

Een gezond kenmerk van een bevriende bediening van buiten de plaatselijke kerk is, dat hij/zij de plaatselijke gemeente liefheeft en graag wil dienen samen met het plaatselijke leiderschap. Immers, ook al is de kerk niet perfect, toch is zij Gods geliefde bruid. De bediening kan iets aanvullen wat in de plaatselijke kerk niet aanwezig is, maar dat is geen teken van onbekwaamheid van het leiderschap, maar juist een reden voor het vieren van de benodigde aanvulling. Uiteraard geldt dat ook voor de bevriende bediening: ook die is op zichzelf beperkt en kan alleen in samenwerking met de plaatselijke kerk gezond functioneren.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Na een val had Arno last van pijn in zijn lies. In een samenkomst laat hij voor zich bidden waarbij hij ervaart dat God hem aanraakt. Na afloop is alle pijn verdwenen.

Vanuit het niets werd Ria ineens overvallen door een beroerte. Een pittige tijd van beperkingen en werken aan herstel volgde. Gedurende deze moeilijke periode bleef zij geloof houden voor een wonder van God. In deze video getuigt Ria over hoe God haar gebeden verhoorde en haar aanraakte!