In deze video vertellen Romeo en Erika op welke bijzondere wijze zij een nieuwe woning hebben ontvangen. In een tijd van krapte op de woningmarkt met daarbij de specifieke wensen die zij hadden, is het een wonder van God dat zij deze nieuwe woning hebben ontvangen.

In de christelijke wereld is er regelmatig discussie over de viering van kerst:

 • Het feest vinden we niet in de Bijbel, dus we moeten het niet willen vieren.
 • De oorsprong van kerst is zelfs heidens en later door de kerk opgepakt.
 • De versieringen (kerstboom, ballen, piek) die we gebruiken zijn occulte symbolen.
 • De maand december waarin we het vieren is niet de juiste geboorte maand van Jezus.

Als je dit zo hoort, heb je de neiging om er maar direct mee te stoppen. Dat had ik ten minste wel toen ik als jong gelovige met deze argumenten in aanraking kwam. Ik wilde met alles wat in mij is, Jezus volgen en gehoorzamen. Ik wilde wel in de wereld leven, maar niet van de wereld zijn. Ik wilde helemaal anders zijn.

Maar

ik kwam er al snel achter dat ik met deze anti houding tegen het evangelie zelf aan het strijden was.

Want

Jezus en de Bijbel geven ons helemaal geen opdracht of verbod om welk feest dan ook te vieren. We zijn geroepen om elke dag te vieren wat Jezus heeft gedaan. We zijn vrij om te kiezen aan welk feest we aandacht geven en aan welke niet. Het is oké om de geboorte van Jezus te vieren op welke datum dan ook en het is ook oké om het niet te doen.

Wat we doen, moeten we doen in het geloof en tot eer van God (1 Kor. 10:31). De Bijbel zegt zelfs dat we ons moeten bezig houden met de dingen die van ‘boven’ zijn en elkaar niet moeten beoordelen op zaken als feestdagen of wat wel of niet gegeten mag worden (Kol. 2:16vv). Voordat je het in de gaten hebt, zit je namelijk onder het vleselijke juk van de wet in plaats van de genade.

De kerstversieringen zouden best een occulte oorsprong kunnen hebben,  maar zijn ze het daarmee vandaag dan ook? Is een (kerst)boom ineens occult geworden wanneer we die in een kamer plaatsen met lampjes en ballen etc.? Natuurlijk niet. Waar hecht je nu geloof aan? Toch niet aan voorwerpen? Is dan elk voorwerp geschikt om in je huis te plaatsen? Nee, immers waar de wereld heidens geloof aan hecht, krijgt geen plek in ons huis: een boeddha beeld staat voor het boeddhisme. Ook al heeft het beeld zelf geen invloed, je wilt geen associatie tonen met een ander geloof. Er zijn uiteraard ook ‘besproken’ voorwerpen die je liever niet in huis haalt.

Het telkens uitzoeken wat de oorsprong is van iets, kan ook de richting opgaan van dat het ‘iets’ relevanter wordt dan de Iemand (Jezus) die we dienen. Dat we dus meer geloof hechten aan de invloed van een boom en bal dan aan de aanwezigheid van God. Ik geloof sterk in het laatste.

Kerst vieren in de kerk is uitnodigend naar juist die mensen die normaal niet zo snel een samenkomst zouden bezoeken.

Vier je mee? Nodig jij mensen uit?

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Regelmatig laait in christelijke kringen weer de discussie op over het wel of niet mogen stimuleren (prediken, leren) van rijkdom onder de kinderen van God. Is het oké om je uit te strekken naar een hoger salaris, meer rijkdom? Mag je bidden voor het ontvangen van materiële bezittingen? Mag je genieten van materiële overvloed? Mag je verwachten dat wanneer je geld geeft aan de kerk, het Koninkrijk van God, je ook terug ontvangt?

De ‘arme tak’ van Gods familie zegt:

 • Jezus was arm op de aarde
 • Wees tevreden met wat je hebt
 • Rijkdom brengt verleiding met zich mee
 • Geef zonder terug te verwachten
 • Kijk niet naar de rijke Abraham, is ‘slechts’ OT waar het gaat om natuurlijke dingen

De ‘rijke tak’ van Gods familie zegt:

 • Jezus was rijk op de aarde
 • Wees hongerig naar meer
 • Alleen de zucht naar rijkdom is zonde
 • Zaai om te oogsten
 • Kijk wel naar Abraham, hij is de vader van alle gelovigen.

Je zou er om kunnen lachen als het allemaal niet zo verwarrend was. Vaak komt er felheid bij beide partijen naar boven voor het eigen gelijk.

Ik wil ook enkele gedachten hierover delen.

Jezus werd arm zodat wij rijk zouden zijn (2 Kor. 8:9). Ik hoor je denken: dat is alleen geestelijk hoor! Nou toch niet alleen maar geestelijk. Paulus zegt dit in de context van financieel geven van de kerk in Korinthe aan de kerken die tekort hebben.

Dat is nu precies het kenmerk van christelijke rijkdom: het beweegt, het stroomt, het is een gevende rijkdom!

Abraham was en is een brug tussen beide testamenten. Zijn leven van geloof laat zien wat een gelovige mag doen en verwachten. Hij is het voorbeeld van een rijk persoon die vrijmoedig gaf. Bijzonder dat juist hij in Gal. 3:7 vader van de gelovigen wordt genoemd.

Je streeft niet naar rijkdom. Je streeft naar een hoger doel: beïnvloeden en zegenen. Wanneer dat je houding is en blijft, is rijkdom geen last maar een voorrecht. Dan blijft geldzucht verre van je. Je zaait in de kerk omdat je Vader God kent als een gevende God en dat betekent dat er ook ontvangen (geoogst) wordt zowel in de kerk, het koninkrijk als ook weer in je eigen leven. Waar dat precies gebeurt, maakt je dan niet uit, want je bent niet vol van je zelf, maar vol van Hem! Net zo goed als jij niet meer van je zelf bent, is je ‘rijkdom’ ook niet van je zelf.

Het probleem van de rijke jongeling in Mat. 19:16 was niet zijn rijkdom. Zijn probleem was dat hij Jezus vroeg: Wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben. Zodra je focus ligt op wat jij moet doen, is het antwoord iets wat jij niet kan doen. De wet laat namelijk altijd zien dat jij het niet kan vervullen. Jezus geeft daarom hem de opdracht om alles weg te geven en Hem te volgen. De jongeling hoorde alleen het 1e deel wat hij niet kon en vertrok, hij kwam niet meer toe aan het volgen van Jezus.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Bidden is een activiteit van 2 personen: jij spreekt met Vader God en Hij spreekt met jou. Zodra je iets van God hebt gehoord en het getoetst hebt aan Zijn Woord is er ineens een andere situatie ontstaan. Je komt op een ander level.

Immers God zegt iets en dat betekent dat Hij iets voor ogen heeft. Wanneer Hij spreekt, gebeurt er iets. Hij schept door te spreken. Hij brengt het nog niet aanwezige tot aanzijn (Rom. 4:17).

Dat vraagt van jou vervolgens een andere houding:

 • ik geloof u Heer!
 • ik neem Uw belofte en ga er oorlog mee voeren tegen de vijand!

Je gaat in je bidden over deze situatie dus steunen op de belofte en deze actief tot aanzijn roepen. Je bent dan:

Bezig met de belofte van de hoogste Baas

Je bent dus niet passief aan het wachten tot de belofte zichtbaar is, maar actief. God verwacht van jou dat je meewerkt met dat wat Hij voor ogen heeft en dat jij net als Hij het uitspreekt. Niet twijfelend, maar proclamerend. God wil altijd samenwerken met jou en heeft jou daarin nodig. Waarom? Omdat Hij vanuit relatie denkt. Hij houdt er van om met jou te werken.

Kijk maar naar hoe Jericho ingenomen werd door Jozua:

En de Here sprak tot Jozua: Zie, Ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Jij moet om de stad heen trekken… Joz. 6:2

God geeft de belofte. Jozua en het volk moeten de grens gaan trekken om de stad heen. Ze moeten in beweging komen. Ze moeten zichtbaar maken dat ze God geloven en dat ze deze stad willen innemen en alles binnen de door hen getrokken grens overwonnen is.

Waar trek jij de grens in het zand? Tot hier en niet verder! Ik ga nu dit gebied innemen en de beloften van God serieus nemen!

Waar je kan doe het samen! Er is altijd een broer of zus te vinden die met je mee wil doen.

De beloften van de Hoogste Baas bidden.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Angst is eigenlijk ik gericht! Je bent bang dat iets buiten jou of in jou er voor zorgt dat het niet goed  met je zal gaan. Je maakt je dus eigenlijk druk om je zelf. Je kan je niet voldoende voorstellen dat God voor je zorgt. Dat Hij je veiligheid is.

Wees niet ik gericht maar God gericht: dat maakt je vrij van angst!

Hoe doe je dat?

Je zal maar in de omstandigheid zitten van:

 • Ziekte
 • wonen in een buurt waar er voortdurend crimineel gedrag is
 • buren die je het leven moeilijk maken
 • schulden

Alle reden om bang te worden voor het leven waar je in zit. Angst toelaten in je hart maakt dat je eigenlijk zegt: ik sta er alleen voor.

Angst toelaten in je hart maakt dat je het negatieve gaat vergroten. Je ziet alles door een vergrootglas in plaats van door de grootheid van God.

Naar de mens is dit allemaal logisch, maar voor een kind van God kan dit niet de route zijn die je blijft volgen!

Start je dag anders. Pak elke gedachte die jou wilt verlammen beet en breng het onder de gehoorzaamheid aan God. Leer elke dag op te staan en eerst Jezus te ontmoeten.

Jij bent aan zet!

Jij kan in Christus over een muur springen.

Jij kan in Christus op een legerbende ingaan.

Is dat overmoed? Niet als je de veiligheid zoekt van de gemeente. De duivel kan vele kinderen van God verleiden om in angst zich te laten vangen. Vooral doordat ze het alleen doen. Ze trekken zich los van de kudde. Kijk naar de dierenwereld. Wie is prooi voor de hyena’s: dat dier dat zich losmaakt van de kudde. Zoek dus juist de veiligheid van de gemeente. Strijd niet alleen, maar vraag hulp en je zal zien dat angst moet breken over je leven en geloof in Jezus wint!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink