Heb je ‘de prik’ al gehad? Wil je hem? Waarom wel of niet? En hoe kom je tot die keuze? In deze video neemt Richard je mee in zijn gedachtes hierover. Om over na te denken!

Koploper, meeloper of klaploper! In deze video benoemt Richard deze 3 types, interessant om eens naar jezelf te spiegelen! Wie van de 3 past bij jou vind je?

In deze video deelt Richard gedachtes met ons rondom het thema: Ben je voor of tegen? Een inspirerende video die ons iets geeft om over na te denken!

We staan de komende dagen weer stil bij de meest indrukwekkende gebeurtenis op aarde: het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus! De gebeurtenis die de wereld letterlijk en geestelijk schudde en definitief veranderde. Terecht dat dit een feestdag is!

De wereld is niet meer hetzelfde sinds dat moment. Het koninkrijk van Jezus breekt baan en vele mensen worden er deel van door hun overgave aan Jezus.

Goed nieuws!

Tegelijkertijd kwam er ook een oorlog op gang die nog steeds gaande is. Het Licht confronteert het duister hier op aarde.

Die strijd vindt voor een groot deel plaats in ons denken, in ons hart. Velen hebben dat onvoldoende in de gaten:

dat wat je denkt, bepaalt je daden.

Petrus dacht anders dan Jezus. Terwijl hij voortdurend bij Jezus was. Petrus vond dat het aangekondigde lijden en sterven van Jezus niet passend was bij het koningschap (Mat. 16:22). Petrus zou dat voorkomen. Hij had een andere visie op het paasverhaal. Ondanks de vermaning van Jezus veranderde hij niet van gedachten. Hoe ik dat weet?

Toen er druk op de situatie kwam (Jezus werd in de hof gevangen genomen), liet Petrus zien wat hij werkelijk dacht: hij pakte zijn zwaard en sloeg op de eerste de beste persoon die bij hem stond: een slaaf. Iemand die ook gewoon zijn werk deed.

Doordat Petrus zijn gedachten niet krijgsgevangen had gemaakt en onderworpen had aan de gehoorzaamheid aan Christus (2 Cor. 10:5), sloeg hij het oor van de slaaf af (Joh. 18:10). Tot zijn verbazing genas Jezus het oor van deze man Malchus. Jezus liet daarmee zien niet te denken in een ‘wij’ tegen ‘zij’. Jezus is gekomen voor alle mensen.

Een verkeerde mindset heeft grote gevolgen. Onder druk komt er ineens uit wat je al die tijd gekoesterd hebt. Jij bent daar zelf voor verantwoordelijk! Jij kan er voor zorgen dat wanneer er druk op je komt, Jezus zichtbaar wordt. Sterker gezegd, de Bijbel legt die dagelijkse verantwoording bij jou neer (Heb. 12:1).

Hoe dat op te pakken? Wat tips:

 • Voed je dagelijks met de woorden van Jezus.
 • Lees kritisch informatie die op je afkomt: houd tweespalt verre van je
 • Reflecteer je eigen gedachten: is deze gedachte liefdevol en opbouwend of niet?
 • Breng de verkeerd gedachten actief onder Jezus’ bloed.
 • Wees vervuld met de Heilige Geest zodat de vrucht kan groeien en de gaven in werking zijn.

Laat Pasen ons weer bewust maken van het strijden van de juiste strijd: die van het geloof in Jezus. Dit tot een liefdevol getuigenis naar deze wereld.

Veel zegen daarin!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

In militaire dienst leerden we om na elke actie het geweer schoon te maken met behulp van poetsdoek en olie. Dat was een hele klus: geweer uit elkaar halen, poetsen, raggen, olie gebruiken en weer in elkaar zetten. Dit ritueel moesten we ook uitvoeren wanneer we het geweer niet eens gebruikt hadden! Elke keer werden we gecontroleerd, waarbij een glimmend laagje olie in de loop een positief teken was. Er waren slimmeriken die deze poetsbeurt te veel werk vonden: ze goten gewoon olie op het geweer en in de loop zodat het leek alsof het gereinigd was. Maar door deze manier van schoonmaken was er te veel olie in het geweer. Met als gevolg dat het geweer onbruikbaar was geworden.

Olie zonder het bijbehorende proces met poetsdoek, werkt averechts!

Je hebt als christen ook inzicht nodig hoe je zelf te voeden en te reinigen om bruikbaar te blijven voor een goed werk van God (2 Tim. 2:21). God voedt ons en reinigt ons met een combinatie van 2 zaken: Woord en Geest. Je zou het kunnen vergelijken met de poetsdoek en de olie. Beiden zijn nodig. In de juiste dosering. Maar ook met het juiste proces: diep naar je hart.

We leven in een samenleving waarin er een veelheid aan studies, blogs, vlogs en preken op ons afkomt.

Hoe daar mee om te gaan? Wat gebruiksaanwijzingen.

Laat niet velen van u leraren zijn, zegt de Bijbel (Jac. 3:1) want de verantwoording is groot.  Niet iedereen is geschikt of geroepen om wereldwijd boodschappen te brengen. Niet iedereen maakt deel uit van een gezonde organisatie met een team van mensen die kunnen inspreken. Je kan dat nagaan of navragen.

Voor jou is het van belang dat je dicht bij Jezus blijft en de Geest vraagt waar je wel en niet je voeding haalt. Welke combinatie Woord en Geest is er voor jou? Ga ook eerlijk na of je bereid bent om wat te doen met de studie die je luistert. Ga je ook voor het bijbehorende proces? Of laat je alleen maar wat olie lopen in de loop van je geweer? Uiteindelijk leidt dat weinig verandering en groei en soms zelfs tot verwarring.

Het gras is altijd groener aan de overkant, is een zegswijze. Wat je ver haalt, is altijd lekkerder, is er ook zo één. Toch weet iedereen dat je voeding halen in je eigen gezin, de beste garantie is op een gezond leven. Daar kennen we elkaar en kunnen we in gesprek met elkaar. Goed om dat je basis te laten zijn. En dan kan je uiteraard ook af en toe uit eten gaan.

Met inzicht bouw je een mooi en gezond levenshuis!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Lente: nieuwe start van de natuur. Wonderlijk hoe alles wat dood lijkt toch ineens weer groen wordt! De lucht ruikt anders, de zon schijnt anders. Er ligt een sfeer van verwachting over de aarde. Je voelt ineens weer energie stromen en je krijgt op een andere manier weer zin in het leven!

Ik hoop dat dit jaarlijkse ‘spreken’ van Gods schepping jou ook weer activeert. Activeert om weer in verwachting te willen zijn van nieuwe dingen. Welke? Niet iedereen zal hier het zelfde antwoord op geven.

Ik wil kijken naar wat de Bijbel voor een antwoord geeft. Na de opstanding was Jezus nog 40 dagen op aarde. Zijn laatste woorden waren: gij zult mijn getuigen zijn. Kort daarna ging Hij naar de hemel en liet het evangelie aan ons over. Opstandingskracht vloeit vervolgens sinds de Pinksterdag door de aderen van Zijn discipelen en ze gaan aan de slag. Tot op de dag van vandaag! Sinds dat moment zijn miljarden mensen volgeling van Jezus geworden. Wat een impact!

Getuige zijn van Jezus.

Niet een getuige zijn van jezelf, van je eigen ideeën of voorkeuren. Maar een getuige van Jezus, dus van Zijn ideeën en voorkeuren. We zijn niet langer van ons zelf, maar van Hem. We zijn een getuige. Het zijn niet alleen onze daden en woorden waaruit het blijkt, maar we zijn het in Hem.

Wat betekent dat?

Dat betekent voor mij dat ik goed moet blijven opletten wat hoofd- en wat bijzaken zijn in mijn leven. Wanneer ik van bijzaken hoofdzaken ga maken raak ik het spoor bijster. Hoofdzaken blijven hoofdzaken wanneer je elke dag begint met wie je bent. Getuige zijn komt uit je identiteit voort. De Bijbel zegt dan ook: zoek eerst het Koninkrijk en al het andere zal gegeven worden bovendien.

Nog een vraag: waarom ben je christen? Wat heeft je bewogen om christen te willen zijn?

Voor mij voelde het als de lente: energie begon te stromen, verwachting naar nieuwe dingen, levensvervulling en vandaaruit werd ik een getuige.

Die eerste liefde mag en kan blijven. Laat dat de hoofdzaak zijn in je leven en het getuige zijn, wordt zichtbaar. De liefde van Jezus zal niet meer stoppen, maar zal stromen.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Het natuurlijke komt eerst en dan het geestelijke, zegt Paulus in 1 Kor. 15:46. Dat is toch raar? Het gaat toch om het geestelijke? We willen toch dat onze geest leiding neemt over de ziel en het lichaam! Natuurlijk is dat laatste zo. Jezus heeft ons verlost van onze slaafse gehoorzaamheid aan een zielsleven. Hij heeft juist jouw (wedergeboren) geest weer verbonden met de Geest. Met het hemelse!

Maar:

Het geestelijke wordt vaak pas herkend in het natuurlijke. Anders gezegd: je kan als gelovige laten zien dat je gelovig bent; in een bovennatuurlijk God gelooft, door in je natuurlijke leven heel praktisch te laten zien wat je gelooft.

De eerste christenen werden gekenmerkt door hun geven. Door hun omzien naar hun medemens. Door hun zaaien. Ze lieten telkens zien dat ze als uitgangspunt in hun leven hebben dat een goede Vader voor hen zorgt. Ze hebben hun vertrouwen niet gesteld op menselijke voorzieningen.

En jij?

Hoe sta jij in het geven? Met je geven laat je zien hoe je werkelijk in het Leven met Jezus staat.

Ik las laatst een getuigenis van een gemeentelid die 100 euro gaf als offer aan de gemeente. Dat bedrag was gelet op haar inkomen best hoog. Maar ze ervoer de Geest in haar geest spreken.

Waarom zou God dat doen? Hij weet toch dat ze van Hem houdt? Hij heeft die 100 euro toch niet persé nodig? Hij kan het toch ook aan iemand vragen die meer reserves heeft? En 100 euro is toch niets in een bedrag van bijvoorbeeld 20.000 euro?

God denkt anders. God wil jou laten ervaren dat Hij de gever is. Dat Hij niet anders kan dan geven. En dat Hij jou heeft bedoeld om ook zo te zijn.

Waarbij je niet reageert op wat je hebt, maar op wat Hij heeft.

Geloof kijkt naar God. En dat is nooit iets eenmaligs. Dat is een levensstijl. Het is geen trucje wat je één keer doet. Jezus zie je een paar keer een wonderbare vermenigvuldiging van brood en vis doen (Mat. 14 en 15).

Het getuigenis van eerdergenoemde vrouw gaat verder: dezelfde dag ontving ze 150 euro van vrienden.

Overvloedig leven begint bij: in je natuurlijke geven God verwachten en dat maken tot een levensstijl.

Vraag maar regelmatig aan God: wat mag ik geven aan wie? En ontdek zo dat je in een overvloedig LEVEN terecht komt.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Als Jezus hier in Nederland zou zijn, vandaag, wat zou Hij doen? Dat weten we natuurlijk nooit. Maar toen Hij op aarde was, leefde Hij ook in een vergelijkbaar spannende tijd. Dus wat valt op in Zijn leven op aarde?

Israël, een land zo groot als Nederland, werd overheerst door de Romeinen. Ze hadden een zeker respect voor de verschillende religies en daarmee ook voor het Joodse geloof. De Joden hadden wat ruimte in hun samenkomen in de synagoge. Wat vrijheid in hoe ze hun geloof vorm gaven.

Maar toch, er was spanning. Niet alles kon het Sanhedrin zelf besluiten. Geloofsvrijheid was niet grenzeloos. Er waren er onder de Joden die hier dwars tegen in gingen: de zeloten. Rellen, het gezag ondermijnen. Er vielen zelfs doden. Een gespannen sfeer. Daarbij was er een maatschappelijke roep om verlossing. Om een ander koningschap.

Jezus leefde in die wereld. Sommigen keken naar Hem met de verwachting: Zal Hij het koninkrijk omverwerpen en een ander oprichten?

Hij koos voor een andere aanpak. Waarom?

Hij kijkt naar een andere werkelijkheid: die van de Hemel. Hij weet dat de aarde alleen maar geholpen is met een zuivere hemelse invloed. Een invloed vol van de vaderlijke liefde van God. Wat opvallende acties van Jezus die als tekenen van Zijn cultuur spreken:

 • Hij richt zich op de toestand van het huis van gebed (tempel) in plaats van het paleis van de koning
 • Hij richt zich op mensen die in nood waren in plaats van de religieuzen en machthebbers
 • Hij onderwijst als methode in plaats van het uitvaardigen van nieuwe wetten en regels
 • Hij toont het hart van de Vader in plaats van het oordeel van een machthebber
 • Hij kiest eenvoudige feilbare volgelingen waaronder zelfs een Zeloot in plaats van een superteam van naam
 • Hij wast voeten in plaats van zelf eer te willen ontvangen
 • Hij bidt in plaats van te strijden tegen vlees en bloed
 • Hij viert het leven in plaats van de dood
 • Hij heeft bijzondere aandacht voor kinderen in plaats van volwassenen
 • Hij geeft zich over aan de soldaten in plaats van engelen te laten strijden
 • Hij zwijgt in plaats van te redeneren en te discussiëren
 • Hij toont zich als een lam in plaats van een leeuw.

En toch is Hij: Koning, Leeuw van Juda, Overwinnaar, Heerser, Herder, Zoon van God. Jezus nodigt je in een andere weg!

Laat je in deze tijd je niet gek maken. Kies niet voor de manier van de wereld, maar voor die van het Koninkrijk. Wees niet tegen, maar voor. En de Hemel zal gaan bevestigen. De Hemel zal de aarde doen beven. Er zal uitkomst komen voor jou en ons land.

Ik kies er voor om me niet meer te laten vullen met al het nieuws over rellen, meningen voor en tegen, wel of niet meer ruimte voor versoepeling van de regels. Er is altijd ruimte voor Jezus. Hij is niet te stoppen. “Wat zegt Jezus vandaag?” is mijn vraag. Wie kan ik vandaag dienen? Waar kan ik mijn gebed op richten?

Heer, laat mijn leven tot eer van U zijn. Niet mijn potentie is belangrijk, maar uw doel met mijn leven: U te aanbidden.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Laatst moest ik voor een röntgenfoto naar het ziekenhuis. Tegenwoordig een kleine gebeurtenis. Ik lig comfortabel en in een paar minuten gaat er een apparaat over je heen. En klaar. Geen risico, of toch een beetje? Later bedacht ik dat deze eenvoudige fototechniek mede mogelijk is gemaakt door de ijver en offervaardigheid van Marie Curie. Zij is uiteindelijk gestorven  aan de overdosis van straling vanwege haar wetenschappelijke onderzoek. Een heldin! Zeker om dat ze wist dat het gevaarlijk was.

Ik vind nu iets kleins een risico, terwijl een ander een veel groter risico nam om voor mij een zegen te zijn. Daar kan ik stil van worden.

Hoe gaan we om met risico’s? Hoe gaan we om met keuzes in het leven? Welke zekerheid hebben we eigenlijk? Straks komen we voor een keuze te staan om wel of niet het COVID19 vaccin te nemen. Best een moeilijke keuze. Er is in de media zoveel tegenstrijdige informatie. Wat is waarheid? Goed om te beseffen dat er een veiligheid is in Jezus voor ons.

Wat je keuze ook is, er is eigenlijk geen foute keuze zolang je kiest in geloof en in relatie met Jezus. Dat maakt voor ons christenen de keuze zo veel veiliger en anders.

We zitten als christenen nog te vaak vast in het denken dat we iets goed of fout doen. Het is eigenlijk: met of zonder Jezus wat het verschil uit maakt.

In mijn leven heb ik veelal het volgende principe toegepast: zegenen. Ik zegen doctoren, medicijngebruik, vaccinaties en zelfs de tandarts (helpt, ik val bijna in slaap). Ik zegen ook wanneer ik kies om iets niet te doen, zoals b.v. de jaarlijkse griepprik. Bij elke keuze voel ik me veilig in Jezus, want ik doe het samen met Hem.

Hierdoor blijf ik afhankelijk van de zegen van God en hou ik angst en controlegevoel buiten mijn hart.

Ik geloof in het bovennatuurlijke van God en dat is waar we als eerste in geroepen zijn. En tegelijkertijd aanvaard ik dat wat mensen tot stand kunnen brengen. We zijn immers, hoe gebroken we ook zijn, gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis met veel mogelijkheden in ons. Mogelijkheden om zaken tot stand te brengen.

Ik ben niet anti medicijnen of anti vaccins. Ik haal b.v. een vaccinatie wanneer ik naar Afrika afreis.

Punt is dat bij alles wat nieuw is, iemand de eerste is om het te beproeven. Die baant een weg zodat anderen veilig kunnen volgen.

De eersten zullen in geloof in Jezus veiligheid ontvangen.

Degene die later gaan of degene die het niet doen, hebben net zo goed geloof nodig.

Welke keuze je maakt is dus aan jou.

Spannend? Valt wel mee hoor. Praat er over met Jezus en handel in geloof! Dat geloof in Hem komt nooit bedrogen uit (Rom. 14:23).

Richard Wilbrink

We ontvangen zegen van God en zijn zelf een zegen van God voor anderen, toch!? Het is goed om telkens na te denken en even stil te worden voor God: hoe kan ik een ander zegenen.

Heeft U soms nog ideeën, Heilige Geest?

Dat kan je dagelijks doen.

Voorbeeld:

Op het kantoor van Nehemia kwam er via een aantal gemeenteleden het verzoek om zaalruimte overdag te huren voor diverse onderwijsinstellingen in de regio. We hebben als kantoorteam daar ja op gezegd. Maar toen had ik daarin biddend de vraag: hoe laten we U daarin zien? Ik wil niet een verhuurbedrijf opstarten, maar een kerk zijn met invloed door Jezus bekend te maken.

Antwoord: geef weg aan onze mission projecten (zoals Jordanië). En dat is wat we nu doen: 50% gaat naar een van onze projecten. We maken mooie flyers van onze projecten en sturen die met de ‘contracten’ mee. Zo laten we zien dat we geloven in zegenen! De eerste positieve reactie is al binnen.

Dit lijken kleine dingen, maar de kleine dingen maken vaak het verschil: tussen gewoon ‘zaken’ doen of bijzonder of bovennatuurlijk ‘zaken’ doen. En dat kan jij ook! Elke dag kan je weer nadenken hoe je de dag net anders inkleurt. Probeer eens buiten de lijntjes te kleuren ?. Stel eens aan de Heilige Geest een vraag hoe het ook anders kan die dag. Wat Hij wil toevoegen?

Wanneer je beseft dat je sowieso gezegend bent en dat wat je weggeeft je nooit in tekort brengt, ga je ontspannen leven. Abraham was een man van geloof en vertrouwen. Hij wist dat God voor hem zorgde. Omdat dat een levenshouding was, kon hij vrijmoedig Lot de eerste keuze in land geven (Gen. 13:9). En Abraham kwam niets tekort. Deze houding is niet berekend in de zin van: ik geef en dat moet God mij geven. Dit is een houding van vertrouwen en relatie hebben met de Voorziener die van je houdt.

Laat het ‘geven’ geen zakelijk-principe worden in je leven, maar een relatie-principe. Dan kom je dichter bij het hart van God en dat is in ieder geval Zijn doel met je!

Richard Wilbrink