Ja, waarom doen we dat nu eigenlijk? En is dat wel zo nodig elke week? Momenteel kàn het overigens niet eens elke week… in elk geval niet als kerk gezamenlijk. Kijk naar de video voor de gedachtes die Richard hierover deelt. Gedachtes om over na te denken!

Wanneer ik het voor het zeggen heb… nou, je hebt het voor het zeggen! In deze video van Richard de aansporing jouw stem te laten klinken. Bekijk de video om te horen waarom dat zo belangrijk is.

Wat doet deze (crisis)tijd met onze kids? Tijd om in actie te komen voor deze generatie!

Heb je ‘de prik’ al gehad? Wil je hem? Waarom wel of niet? En hoe kom je tot die keuze? In deze video neemt Richard je mee in zijn gedachtes hierover. Om over na te denken!

Koploper, meeloper of klaploper! In deze video benoemt Richard deze 3 types, interessant om eens naar jezelf te spiegelen! Wie van de 3 past bij jou vind je?

In deze video deelt Richard gedachtes met ons rondom het thema: Ben je voor of tegen? Een inspirerende video die ons iets geeft om over na te denken!

We staan de komende dagen weer stil bij de meest indrukwekkende gebeurtenis op aarde: het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus! De gebeurtenis die de wereld letterlijk en geestelijk schudde en definitief veranderde. Terecht dat dit een feestdag is!

De wereld is niet meer hetzelfde sinds dat moment. Het koninkrijk van Jezus breekt baan en vele mensen worden er deel van door hun overgave aan Jezus.

Goed nieuws!

Tegelijkertijd kwam er ook een oorlog op gang die nog steeds gaande is. Het Licht confronteert het duister hier op aarde.

Die strijd vindt voor een groot deel plaats in ons denken, in ons hart. Velen hebben dat onvoldoende in de gaten:

dat wat je denkt, bepaalt je daden.

Petrus dacht anders dan Jezus. Terwijl hij voortdurend bij Jezus was. Petrus vond dat het aangekondigde lijden en sterven van Jezus niet passend was bij het koningschap (Mat. 16:22). Petrus zou dat voorkomen. Hij had een andere visie op het paasverhaal. Ondanks de vermaning van Jezus veranderde hij niet van gedachten. Hoe ik dat weet?

Toen er druk op de situatie kwam (Jezus werd in de hof gevangen genomen), liet Petrus zien wat hij werkelijk dacht: hij pakte zijn zwaard en sloeg op de eerste de beste persoon die bij hem stond: een slaaf. Iemand die ook gewoon zijn werk deed.

Doordat Petrus zijn gedachten niet krijgsgevangen had gemaakt en onderworpen had aan de gehoorzaamheid aan Christus (2 Cor. 10:5), sloeg hij het oor van de slaaf af (Joh. 18:10). Tot zijn verbazing genas Jezus het oor van deze man Malchus. Jezus liet daarmee zien niet te denken in een ‘wij’ tegen ‘zij’. Jezus is gekomen voor alle mensen.

Een verkeerde mindset heeft grote gevolgen. Onder druk komt er ineens uit wat je al die tijd gekoesterd hebt. Jij bent daar zelf voor verantwoordelijk! Jij kan er voor zorgen dat wanneer er druk op je komt, Jezus zichtbaar wordt. Sterker gezegd, de Bijbel legt die dagelijkse verantwoording bij jou neer (Heb. 12:1).

Hoe dat op te pakken? Wat tips:

  • Voed je dagelijks met de woorden van Jezus.
  • Lees kritisch informatie die op je afkomt: houd tweespalt verre van je
  • Reflecteer je eigen gedachten: is deze gedachte liefdevol en opbouwend of niet?
  • Breng de verkeerd gedachten actief onder Jezus’ bloed.
  • Wees vervuld met de Heilige Geest zodat de vrucht kan groeien en de gaven in werking zijn.

Laat Pasen ons weer bewust maken van het strijden van de juiste strijd: die van het geloof in Jezus. Dit tot een liefdevol getuigenis naar deze wereld.

Veel zegen daarin!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

In militaire dienst leerden we om na elke actie het geweer schoon te maken met behulp van poetsdoek en olie. Dat was een hele klus: geweer uit elkaar halen, poetsen, raggen, olie gebruiken en weer in elkaar zetten. Dit ritueel moesten we ook uitvoeren wanneer we het geweer niet eens gebruikt hadden! Elke keer werden we gecontroleerd, waarbij een glimmend laagje olie in de loop een positief teken was. Er waren slimmeriken die deze poetsbeurt te veel werk vonden: ze goten gewoon olie op het geweer en in de loop zodat het leek alsof het gereinigd was. Maar door deze manier van schoonmaken was er te veel olie in het geweer. Met als gevolg dat het geweer onbruikbaar was geworden.

Olie zonder het bijbehorende proces met poetsdoek, werkt averechts!

Je hebt als christen ook inzicht nodig hoe je zelf te voeden en te reinigen om bruikbaar te blijven voor een goed werk van God (2 Tim. 2:21). God voedt ons en reinigt ons met een combinatie van 2 zaken: Woord en Geest. Je zou het kunnen vergelijken met de poetsdoek en de olie. Beiden zijn nodig. In de juiste dosering. Maar ook met het juiste proces: diep naar je hart.

We leven in een samenleving waarin er een veelheid aan studies, blogs, vlogs en preken op ons afkomt.

Hoe daar mee om te gaan? Wat gebruiksaanwijzingen.

Laat niet velen van u leraren zijn, zegt de Bijbel (Jac. 3:1) want de verantwoording is groot.  Niet iedereen is geschikt of geroepen om wereldwijd boodschappen te brengen. Niet iedereen maakt deel uit van een gezonde organisatie met een team van mensen die kunnen inspreken. Je kan dat nagaan of navragen.

Voor jou is het van belang dat je dicht bij Jezus blijft en de Geest vraagt waar je wel en niet je voeding haalt. Welke combinatie Woord en Geest is er voor jou? Ga ook eerlijk na of je bereid bent om wat te doen met de studie die je luistert. Ga je ook voor het bijbehorende proces? Of laat je alleen maar wat olie lopen in de loop van je geweer? Uiteindelijk leidt dat weinig verandering en groei en soms zelfs tot verwarring.

Het gras is altijd groener aan de overkant, is een zegswijze. Wat je ver haalt, is altijd lekkerder, is er ook zo één. Toch weet iedereen dat je voeding halen in je eigen gezin, de beste garantie is op een gezond leven. Daar kennen we elkaar en kunnen we in gesprek met elkaar. Goed om dat je basis te laten zijn. En dan kan je uiteraard ook af en toe uit eten gaan.

Met inzicht bouw je een mooi en gezond levenshuis!

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Lente: nieuwe start van de natuur. Wonderlijk hoe alles wat dood lijkt toch ineens weer groen wordt! De lucht ruikt anders, de zon schijnt anders. Er ligt een sfeer van verwachting over de aarde. Je voelt ineens weer energie stromen en je krijgt op een andere manier weer zin in het leven!

Ik hoop dat dit jaarlijkse ‘spreken’ van Gods schepping jou ook weer activeert. Activeert om weer in verwachting te willen zijn van nieuwe dingen. Welke? Niet iedereen zal hier het zelfde antwoord op geven.

Ik wil kijken naar wat de Bijbel voor een antwoord geeft. Na de opstanding was Jezus nog 40 dagen op aarde. Zijn laatste woorden waren: gij zult mijn getuigen zijn. Kort daarna ging Hij naar de hemel en liet het evangelie aan ons over. Opstandingskracht vloeit vervolgens sinds de Pinksterdag door de aderen van Zijn discipelen en ze gaan aan de slag. Tot op de dag van vandaag! Sinds dat moment zijn miljarden mensen volgeling van Jezus geworden. Wat een impact!

Getuige zijn van Jezus.

Niet een getuige zijn van jezelf, van je eigen ideeën of voorkeuren. Maar een getuige van Jezus, dus van Zijn ideeën en voorkeuren. We zijn niet langer van ons zelf, maar van Hem. We zijn een getuige. Het zijn niet alleen onze daden en woorden waaruit het blijkt, maar we zijn het in Hem.

Wat betekent dat?

Dat betekent voor mij dat ik goed moet blijven opletten wat hoofd- en wat bijzaken zijn in mijn leven. Wanneer ik van bijzaken hoofdzaken ga maken raak ik het spoor bijster. Hoofdzaken blijven hoofdzaken wanneer je elke dag begint met wie je bent. Getuige zijn komt uit je identiteit voort. De Bijbel zegt dan ook: zoek eerst het Koninkrijk en al het andere zal gegeven worden bovendien.

Nog een vraag: waarom ben je christen? Wat heeft je bewogen om christen te willen zijn?

Voor mij voelde het als de lente: energie begon te stromen, verwachting naar nieuwe dingen, levensvervulling en vandaaruit werd ik een getuige.

Die eerste liefde mag en kan blijven. Laat dat de hoofdzaak zijn in je leven en het getuige zijn, wordt zichtbaar. De liefde van Jezus zal niet meer stoppen, maar zal stromen.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink

Het natuurlijke komt eerst en dan het geestelijke, zegt Paulus in 1 Kor. 15:46. Dat is toch raar? Het gaat toch om het geestelijke? We willen toch dat onze geest leiding neemt over de ziel en het lichaam! Natuurlijk is dat laatste zo. Jezus heeft ons verlost van onze slaafse gehoorzaamheid aan een zielsleven. Hij heeft juist jouw (wedergeboren) geest weer verbonden met de Geest. Met het hemelse!

Maar:

Het geestelijke wordt vaak pas herkend in het natuurlijke. Anders gezegd: je kan als gelovige laten zien dat je gelovig bent; in een bovennatuurlijk God gelooft, door in je natuurlijke leven heel praktisch te laten zien wat je gelooft.

De eerste christenen werden gekenmerkt door hun geven. Door hun omzien naar hun medemens. Door hun zaaien. Ze lieten telkens zien dat ze als uitgangspunt in hun leven hebben dat een goede Vader voor hen zorgt. Ze hebben hun vertrouwen niet gesteld op menselijke voorzieningen.

En jij?

Hoe sta jij in het geven? Met je geven laat je zien hoe je werkelijk in het Leven met Jezus staat.

Ik las laatst een getuigenis van een gemeentelid die 100 euro gaf als offer aan de gemeente. Dat bedrag was gelet op haar inkomen best hoog. Maar ze ervoer de Geest in haar geest spreken.

Waarom zou God dat doen? Hij weet toch dat ze van Hem houdt? Hij heeft die 100 euro toch niet persé nodig? Hij kan het toch ook aan iemand vragen die meer reserves heeft? En 100 euro is toch niets in een bedrag van bijvoorbeeld 20.000 euro?

God denkt anders. God wil jou laten ervaren dat Hij de gever is. Dat Hij niet anders kan dan geven. En dat Hij jou heeft bedoeld om ook zo te zijn.

Waarbij je niet reageert op wat je hebt, maar op wat Hij heeft.

Geloof kijkt naar God. En dat is nooit iets eenmaligs. Dat is een levensstijl. Het is geen trucje wat je één keer doet. Jezus zie je een paar keer een wonderbare vermenigvuldiging van brood en vis doen (Mat. 14 en 15).

Het getuigenis van eerdergenoemde vrouw gaat verder: dezelfde dag ontving ze 150 euro van vrienden.

Overvloedig leven begint bij: in je natuurlijke geven God verwachten en dat maken tot een levensstijl.

Vraag maar regelmatig aan God: wat mag ik geven aan wie? En ontdek zo dat je in een overvloedig LEVEN terecht komt.

Wil je reageren? Mail naar [email protected]

Richard Wilbrink