PODIUM + LICHT KONINGSVIJVER

Meerdere zaken waren aanleiding om ons podium en zaalverlichting te vernieuwen. Zo bestond al lange tijd de wens om een groter podium te hebben die meer ruimte biedt aan de muzikanten, vocals, maar ook de vlaggers. Doordat ons podium aan twee kanten van trappen was voorzien, konden die delen van het podium niet optimaal benut worden. Door deze trappen weg te werken, ontstaat er meer podiumoppervlakte waardoor de band en vlaggers zich meer kunnen verspreiden. Bijkomend voordeel is ook dat met die aanpassing de basversterkers netjes weggewerkt konden worden in het podium.

Daarnaast willen we een kerk zijn die aantrekkelijk en eigentijds is. Dat mag overal in zichtbaar worden, ook in ons gebouw. Tenslotte is ons gebouw van God. Alles wat Hij doet, doet hij goed, excellent. Wij mogen ook dat stuk van Hem reflecteren in alles wat we doen en communiceren.

Een samenkomst beleef je samen
Ons samenkomen tijdens de dienst op zondagochtend is niet bedoeld als ‘podium’ versus ‘zaal’. Ons idee van een samenkomst is niet dat de actie vooral van het podium moet komen door de spreker of het worshipteam en dat je als bezoeker in de zaal, toeschouwer bent. Nee, een samenkomst is bedoeld om samen te beleven. We naderen met elkaar tot God in aanbidding, we ontvangen met elkaar inspiratie vanuit Zijn Woord.

Om te versterken dat we een dienst samen beleven, zijn praktische aanpassingen helpend:

  • doordat de vocals, band en vlaggers zich meer kunnen verspreiden over het podium, wordt de hele breedte van de zaal meer betrokken bij de worship.
  • door aanpassingen aan het licht in de zaal, kunnen we dit beter laten aansluiten op de sfeer van het podium zodat we alles nog meer als één geheel kunnen ervaren.
  • door de toevoeging van een groot beamerscherm op de achterwand van het podium, kunnen we d.m.v. beelden de boodschap die vanaf het podium gebracht wordt, naar de zaal versterken en overbrengen.

Proces
Voorafgaand aan de verbouwing zijn er met meerdere partijen gesprekken gevoerd over welke opties het beste waren t.a.v. onze wensen. Dat proces startte al in 2021. Helaas ontstond er veel vertraging, onder andere door corona en levertijden van onderdelen. Nadat er akkoord was gegeven op de definitieve offerte, is er in het najaar van 2022 een start gemaakt met de verbouwing. Inmiddels is de uitbreiding van het podium afgerond waarbij naast het wegwerken van de trappen, ook nieuwe vloerbedekking is gelegd. Oude wanden waarop gebeamerd werd zijn gesloopt en (geluids)kabels en apparatuur verlegd.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de vernieuwing van het zaal- en podiumlicht. Behalve dat we meer warmte en sfeer kunnen creëren door de nieuwe lampen, zijn ze ook energiezuiniger. Zowel zaalverlichting als podiumverlichting wordt allemaal LED.

De hele vernieuwing kan afgerond worden als de nieuwe beamerschermen en projectoren geleverd worden. De verwachting is dat dit project in de zomer van 2023 volledig klaar is.