ZONNEPANELEN

Goed rentmeesterschap gaat verder dan alleen beheer over onze portemonnee. Ook bij andere zaken die God ons heeft toevertrouwd, mogen we verantwoorde keuzes maken. Bijvoorbeeld keuzes die van invloed zijn op ons klimaat.

Ons gebouw heeft een groot dakoppervlak waardoor het voor ons interessant werd om de mogelijkheden met betrekking tot zonnepanelen te onderzoeken. Het was echter geen eenvoudige klus om dit project te realiseren. Voordat er tot aanschaf van zonnepanelen kon worden overgegaan, was een heel traject van onderzoeken noodzakelijk. Met name de staat van ons dak was van belang of er -en hoeveel- panelen geplaatst konden worden.

Nadat diverse bedrijven ons hebben geadviseerd, bleek dat de meeste geschikte plek voor zonnepanelen, het dak van het Huis der Helden en de Punt is. Helaas was het dak te verouderd om ze zonder nieuwe dakbedekking op te plaatsen. Dat maakte dat het hele project duurder uitviel dan gehoopt, maar alsnog rendabel. Mede doordat we de komende 15 jaar recht hebben op de SDE subsidie, levert het aanschaffen van deze panelen over de totale looptijd van 20-25 jaar alsnog financieel voordeel op.

In het voorjaar van 2023 is dit project financieel afgerond; dat wil zeggen dat de opdracht tot het vernieuwen van het dak gegeven is en de aanschaf van de 346 zonnepanelen gedaan is. Vanwege drukte in deze sector, moeten we wachten tot uitvoering van de opdrachten. Dit zal gebeuren in het najaar van 2023.

Door straks zelf stroom op te wekken, worden we minder afhankelijk van een energiebedrijf en van import van energie en gas uit andere delen van de wereld. Een vernieuwing die dus goed is voor het klimaat én onze portemonnee!